JídelnaInformace pro strávníky

Všeobecné informace pro strávníky

VŠEOBECNÉ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

ŠJ nabízí obědy dětem navštěvující ZŠ, zaměstnancům ZŠ a cizím strávníkům (s odnáškou v jídlonosičích).  

Cena oběda -      6-10 let 27,-Kč

                          11-14 let 29,-Kč

                          15-17 let 31,-Kč

                          Cizí strávníci 64,-Kč

Přihlašovací údaje ke změnám objednávek na internetu - po zavedení strávníka do systému jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Změny na internetu lze provádět pouze do 13 hodin pro následující stravovací den.

Informace o platbě -platba z běžných účtů a spořitelního účtu probíhá zpětně na základě provedeného svolení k inkasu v pšíslušné bance. Přihláška ke stravování slouží k zavedení základních údajů do počítače. V záhlaví jsou uvedena čísla sběrného účtu školní jídelny, tyto prosíme řádně vyplnit, včetně e-mailové adresy, která je potřebná ke změnám v objednávání na internetu. Přihlášku potvrďte bankou, v případě zřízení přes internetové bankovnictví stačí výpis svolení k inkasu.

Hotovostní platba obědů -  platba probíhá pro děti a cizí strávníky zálohově na celý měsíc, nejméně 2 dny před ukončením předešlého dne. 

Čipy - jsou k zakoupení v kanceláři ŠJ a slouží k obsluze jak vchodových dveří, tak k výdeji obědů (v tomto případě musí být nahrány do systému ŠJ). Při ztrátě či zapomenutí čipu lze vydat náhradní stravenku v objednávkovém boxu ZŠ, max. 3x. Následně si musí strávník zakoupit čip nový. Náhradní stravenku odevzdá strávník u výdeje obědů. 

Odhlašování obědů - na záznamník ŠJ tel: 318 682 166 do 7:30hod. První den nemoci dítěte máte nárok odebrat dotovaný oběd do jídlonosičů, následně musí být obědy odhlášeny po dobu předpokládané absence. V případě kratší absence lze oběd opět přihlásit v kanceláři ŠJ do 8:00hodin. Hromadné odhlašování tříd provádí ŠJ na základ podkladů od třídních učitelů (výlety, sportovní akce, školy v přírodě...). Neodhlášené obědy jsou účtovány v plné výši!

Výdej obědů 

10:00 - 10:30 cizí strávníci a nemocné děti do vlastních nádob (zadní trakt jídelny)

11:15 - 11:40 první den nemoci v jídelně (do vlastních nádob)

11:40 - 13:50 výdej obědů žákům a zaměstnancům

 

Školní stravování se řídí závaznou vyhláškou, proto jsou do skladby jídelníčku zařazovány i potraviny, které jsou (nejen) dětem méně známé.

Našim přáním je, aby Vám u nás chutnalo a rádi jste nás navštěvovali.

 

Flíčková Petra - ved. ŠJ

Tel: 318 682 166

flickova@zsbreznice.cz

 

 

 

 

Přiložené soubory: