ŠkolaProjekty ESFInovace ve výuce na ZŠ Březnice

Inovace ve výuce na ZŠ Březnice

Projekt se zaměřuje na realizaci klíčových aktivit, které byly vybrány na základě analýzy výsledků výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ Březnice, aktuálních podmínek školy a potřeb žáků. Mezi vybrané aktivity patří:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků 
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • prevence rizikového chování

Realizace projektu

  • vytváří podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské, informační a finančnígramotnosti
  • podporuje vzdělávací aktivty pedagogických pracovníků
  • napomáhá zvyšování kvality výuky cicích jazyků
  • přispívá ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu a rozvoji odpovídajících kompetencí žáků i pedagogických pracovníků
  • podporuje inovatitní metody a formy práce zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků
  • pomáhá snížit výskyt rizikového chování u žáků