ŠkolaProjekty ESFŘešení vrstevnických vztahů

Řešení vrstevnických vztahů

Základní škola Březnice je zapojena do programu Řešení vrstevnických vztahů na škole. Projekt je spolufinancován a zajišťován ESF, MŠMT a VIOD.

Z hlediska zaměření jde o ojedinělý projekt, který je orientován na děti a řešení jejich problémů. Prioritním cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako optimalizace celkového klimatu na škole. Žáci se prostřednictvím aktivit a koordinovaných činností učí řešit problémy vlastními silami. Vše probíhá za dohledu a supervize ze strany garanta - v našem případě školní psycholožky Mgr. Ivany Popové. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že žáci na škole mohou sami pojmenovat své problémy, které pociťují, učí se k nim správně přistupovat (např. rozlišovat problémy, které mohou řešit vlastními silami a které je třeba zvládnout s pomocí dospělého, odborníka či organizace).

Vybraní žáci absolvovali sérii školení s odborníky a specialisty projektu a v současnosti se snaží poskytovat svou podporu spolužákům.