ŠkolaŠkolní časopis

Školní časopis KOLOVRÁTEK

Školní časopis Kolovrátek pochází z dílny žákovské redakce. Jde o počin spojený se snahou vzdělávat žáky zábavnou a smysluplnou cestou a současně informovat žáky školy, rodiče i laickou veřejnost a vtáhnout je do dění školy. Redakce spojuje činnost žáků napříč prvním i druhým stupněm. Cílem je přitáhnout žáky k četbě i volné literární tvorbě, aktivně se účastnit dění ve škole a podpořit propagaci žákovské činnosti. Žáci všech ročníků využívají časopis nejen k zábavě a relaxaci, ale také jako zdroj informací o dění  a současně zajímavý výukový materiál (větné rozbory, práce s literárními žánry apod.).

Přiložené soubory: