ŠkolaSRPŠ

SRPŠ

OZNÁMENÍ

 

 

Výše příspěvku od rodičů pro školní rok 2017/2018 činí 300,-Kč se splatností do konce listopadu 2017. Příspěvek je vybírán třídním učitelem a platí se pouze za nejmladší dítě v rodině, které školu navštěvuje. Žádám tedy tímto všechny rodiče o jeho včasné zaplacení.

Děkuji! 

za SRPŠ při ZŠ Březnice

Veronika Nejedlá (předsedkyně)

 

 

 

RADA RODIČŮ

 

SRPŠ při ZŠ Březnice zve zástupce rodičů na zasedání Rady rodičů, které se koná dne 12. září 2017 (úterý) od 17 hodin ve společenské místnosti Základní školy Březnice 

Program: 

  • zpráva o činnosti SPRŠ ve školním roce 2016/2017
  • zpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2016/2017
  • předpokládaný rozpočet na školní rok 2017/2018
  • odsouhlasení předložených žádostí pro školní rok 2017/2018
  • návrh činnosti
  • diskuse

 

Prosíme všechny zástupce SRPŠ o účast, popřípadě o zajištění náhradníka!

Děkuji!

za SRPŠ při ZŠ Březnice

Veronika Nejedlá (předsedkyně)

 

 

SRPŠ při ZŠ v Březnici je neziskový spolek rodičů a přátel dětí a školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání. Každý třídní kolektiv má v SRPŠ své dva zástupce, jejichž prostřednictvím má možnost tlumočit své názory, návrhy a připomínky. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti. Činnost SRPŠ je obecně zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy. Členské příspěvky jsou určeny na materiální a finanční pomoc škole. Výrazně se tak spolek spolupodílí na realizaci celoškolních akcí (školní i mimoškolní aktivity: zájmové kroužky - převážně materiální vybavení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, letní aktivity, outdoorový, vodácký, turistický kroužek, jízdné žáků na různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce, tradiční adopce tučňáků v ZOO Praha a ZOO Plzeň, vánoční a letní jarmarky, Klub mladého diváka - přispíváme na jízdné, zájezdy do zahraničí atd.). Rodiče jsou na zasedáních každoročně seznámeni s plánem školy, s rozpočtem SRPŠ a jeho čerpáním v předcházejícím roce, schvalují výdaje pro nový školní rok, vyjadřují se k životu školy, zabezpečení výchovy a vzdělávání žáků.

 

 

 

O akcích podporovaných SRPŠ Vás budeme průběžně informovat. Rádi bychom předem poděkovali všem rodičům, kteří se aktivně zapojí do činnosti SRPŠ, do akcí, jakými jsou např. vánoční a letní jarmárek (pečení a výrobky všeho druhu). Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2017/2018. Pokud byste měli jakékoliv nápady, náměty či připomínky, neváhejte, prosím, kontaktovat zástupce své třídy popř. mě osobně na e-mailu: veronika.nejedla@salesff.cz

 

Děkuji!

za SRPŠ při ZŠ Březnice

Veronika Nejedlá (předsedkyně) 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte mi oznámit, že dne 16.02. byla novou předsedkyní SRPŠ při ZŠ v Březnici zvolena paní Veronika Nejedlá, místopředsedkyní paní Karin Strnadová a novou účetní paní Ivana Mozolová.

Ráda bych Vám všem poděkovala za skvělou spolupráci, toleranci a spoustu úžasných nápadů při vyrábění na jarmárky. Nově zvolenému vedení přeji úspěšné zahájení své činnosti a celému SRPŠ i nadále chuť do práce a mnoho aktivních členů.

 

Libuše Fořtová

 

Vážení rodiče,

 

srdečně Vám všem děkujeme za pomoc při přípravě a samotné organizaci vánočního jarmárku. Děkujeme všem, kteří napekli a vyrobili krásné vánoční dekorace, které již dělají radost v mnohých domácnostech. Letošní jarmárek byl opět úspěšný a pevně věříme tomu, že tomu tak bude i v příštím roce.

 

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a lásky v celém příštím roce 2017:-)

 

SRPŠ při ZŠ Březnice

 

 

!!! Nově zvoleným členem do Školské rady za zákonné zástupce se od 08. 09. 2016 paní Jaroslava Kasíková, která nahradila pana Roberta Bartáka. !!!

 

 

Přiložené soubory: