Třídy3. B

Třída - 3. B

fotografie0002.jpg fotografie0003.jpg fotografie0004.jpg fotografie0005.jpg fotografie0006.jpg

Nástěnka

Martina Burianová

26.2.2018, 12:01

Anglické divadlo- v úterý 27. 2. - 50Kč


Martina Burianová

2.2.2018, 08:18

Dne 22. března 2018 v 16. 00 hodin se koná třídní schůzka.


Martina Burianová

21.1.2018, 18:20

Akce v lednu:

25. 1. 2018 (09:00 – 09:50) - motivační program prevence patologických jevů „Vítej na palubě“.

Cena programu: 45,- Kč /žák 

Představení nenuceným způsobem zpracovává témata: Pozdrav a základní slušnost, čas a jeho hodnota, fantazie, svět techniky – počítače a mobily, postoj ke kouření a alkoholu, týmová práce, zdravý rozum, radost a pozitivní postoje.

29. 1.  2018  - Lovci mamutů - Dílna se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou.

Předběžná cena

(včetně výtvarného materiálu): 75 Kč


Martina Burianová

7.1.2018, 09:09

V úterý 9. 1. a ve čtvrtek 11. 1. se zúčastníme turnaje ve vybíjené. Klání žáků třetích ročníků se odehraje v tělocvičnách ZŠ Březnice. V úterý nastoupí hoši, ve čtvrtek dívky. 


Martina Burianová

2.1.2018, 12:37

Ve čtvrtek 4. 1. 2018 pojedeme na výstavu betlémů do Domu Natura v Příbrami. Sejdeme se v 8. 00 před školou a půjdeme společně na vlakové nádraží. Rychlík odjíždí v 8. 39. Zpáteční spoj přijede do Březnice ve 12. 12. a opět společně dojdeme do školy. Děti si vezmou vhodné oblečení, batoh se svačinou a 40 Kč na vlak. 

Kalendář akcí