Třídy6. B

Třída - 6. B

img_20180615_122050.jpg img-20180615-wa0002.jpg img-20180615-wa0003.jpg img-20180615-wa0004.jpg img-20180615-wa0006.jpg img-20180615-wa0007.jpg img-20180615-wa0009.jpg img-20180615-wa0010.jpg img-20180615-wa0011.jpg img-20180615-wa0000.jpg

Nástěnka

Marie Hrubá

22.6.2018, 07:34

Ukončení vyučování v posledním týdnu:

Pondělí + úterý - dle rozvrhu

Středa - 12.20 hod - vybírání učebnic +  třídnické práce

Čtvrtek - 12.20 hod - rozdávání učebnic + třídnické práce

Pátek - 8.45 hod - vydávání vysvědčení


Jana Doulová

12.6.2018, 19:00

Důležité!!!!

Informace ohledně příměstského tábora - zde


Jana Doulová

12.6.2018, 18:58

Odkaz na fotografie ze školního výletu - zde


Jana Doulová

16.5.2018, 13:01

Zápis ze zasedání Rady rodičů ze dne 22.2.2018

 

 

Zahájení zasedání – Veronika Nejedlá přivítala přítomné zástupce tříd a zástupce školy

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

 

Návrh programu zasedání:

. zpráva ředitele školy
• zpráva o činnosti SPRŠ za I. pololetí školního roku 2017/2018
• účetní výkazy za rok 2017, daňové přiznání za rok 2017
• odsouhlasení předložených žádostí na příspěvky na II. pololetí školního roku 2017/2018
• návrh činnosti a plánovaných akcí – Den učitelů, letní jarmárek
• ostatní – diskuse

 

 

Zpráva ředitele školy pana Mgr. Miroslava Bělky v bodech:

-          poděkování za uspořádání vánočního jarmárku

-          poděkování za činnost SRPŠ, za dobrou spolupráci

-          plány – učebna v přírodě (záleží na schválení dotace), pracuje se na nové přehlednější werzi webových stránek ZŠ

-          preventista (rizikové jevy – záškoláctví, šikana, kyberšikana)

-          školní psycholog Mgr. Popová (výzva, aby se na ni děti ani rodiče neváhali obrátit – včas!)

-          prosba o větší informovanost o SRPŠ mezi rodiče a veřejnost

-          termín konání letního jarmárku – 21.6. 2018 – zahradní slavnost

 

 

 

Zpráva výchovné poradkyně a školní psycholožky paní Mgr. Ivany Popové v bodech:

- dotaz na potřeby + spokojenost rodičů s funkční školního psychologa – z důvodu zpětné vazby  - co zlepšit

- důraz na to, aby si rodiče udělali na děti čas, na péči o ně… mluvit s nimi! Nenechat se jimi ale ovládat.

- speciální třída TIP

- neváhat se na ni obrátit

 

 

 

 1. 1.     Zpráva o hospodaření a činnost SRPŠ za 1. pololetí 2017/2018

 

 • SRPŠ podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků ZŠ.
 • Podporuje spolupráci žáků, rodičů, pedagogů a města.
 • V 1. pololetí školního roku 2017/2018 SRPŠ při ZŠ Březnice pokračovalo ve svých tradičních aktivitách.
 • V předvánočním čase proběhl „Vánoční jarmárek“, výrobky žáků a rodičů se prodávaly v ZUŠ. (Moc děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou, organizací a samotnou realizací jarmárku. Velice si Vaší pomoci vážíme J) – čistý zisk 38.295,-Kč
 • SRPŠ dále finančně podpořilo:
  • Jízdné žáků na různé sportovní, kulturní či vzdělávací akce.
  • Tradiční adopce tučňáků v ZOO Praha a ZOO Plzeň.
  • Klub mladého diváka – příspěvek na autobusovou dopravu.
  • Nákup pomůcek a zařízení pro zájmové kroužky
  • Odměny pro žáky
  • Předplatné časopisů – časopis pro výuku německého jazyka
  • Lyžařský výcvik žáků
  • Vybavení školní družiny
  • Sportovní potřeby na pro hodiny TV
  • a jiné (viz zápis z Rady rodičů z 12.9.2017)

 

 1. Účetní výkazy za rok 2017 a daňové přiznání za rok 2017 – zpracuje a odevzdá na finanční úřad – pí. Ivana Mozolová

 

 

 1. 3.     Odsouhlasení předložených žádostí na příspěvky na II. pololetí školního roku 2017/2018:

 

- příspěvek na žíněnku a medicinbaly - TV- pí  Šofrová - ODSOUHLASENY 4.000,- Kč

- příspěvek na kroužek „Malý vědec“ (pomůcky a chemikálie) – pí Marcela Jelínková – DOČERPAT 1.766,-Kč z 1. pololetí (schváleno 9/2017)

- příspěvek na zakoupení přístroje Big Shot Plus na A4 Starter Kit – pí Naďa Červenková – ZAMÍTNUTO

- žádost o příspěvek (spoluúčast se ZŠ) na pořízení nízké gymnastické kladiny – kroužek gymnastiky – pí Iva Ceradská - ODSOUHLASENY 3.000,- Kč

- žádost o příspěvek na dopravu dětí ze druhých tříd – projekt pražské ZOO „Staň se strážcem pralesa“ ODSOUHLASENO 5.000,- Kč (bude čerpáno jen v případě potřeby – jak soutěž dopadne)

 

 

 1. 4.              Návrh činnosti
 • Organizační „jarmárková“ schůzka sebude konat dne 24.5.2018 od 17.00h v restauraci Na Statku
 • Podporovat sběrové aktivity – sběr hliníku, papíru, víček od PET lahví
 • Podporovat školní i mimoškolní aktivity žáků – aktivitám se meze nekladou, přijďte s novými nápady.
 • Podporovat sportovní a ozdravné akce.

Jana Doulová

23.4.2018, 19:49

Odkaz na fotky z projektového vyučování ke Dni Země.

odkaz na fotky z prvního dne jsou zde

a z druhého dne zde 

 

Kalendář akcí