WebAktuality

Létování 2018

Publikováno: 19.6.2018

Vážení rodiče.

V přílohách najdete tiskopis Souhlas s poskytováním údajů  a informace ředitelství školy o poskytování těchto informací.

Při odjezdu odevzdáte platný tiskopis Způsobilost dítěte (ke stažení v dokumentech školy) - stačí kopie. Dále vyplněný Souhlas s poskytováním údajů a kopii průkazky zdravotní pojišťovny.

Odjezd v sobotu 14. 7. 2018 ve 14 hodin. Návrat v pátek 20.  7. 2018 mezi 16 - 17 hodinou.

 

 

Přiložené soubory: