WebAktuality

O bezplatném použití Office 365 - žáci ZŠ

Publikováno: 28.2.2018 (naposled upraveno: 2.3.2018)

O platformě Office 365:

Office365 je komunikační platforma, která nabízí dětem možnost využívat nejen e-mailů a různých nástrojů ve škole nebo třídě, ale zároveň nabídne řadu vnitřních aplikací, jež se dětem hodí při práci ve škole nebo i v soukromí. Díky zapojení školy je bezplatná.

  • Jedním ze zajímavých prvků jsou on-line aplikace, které děti mohou využít k vytvoření dokumentů, tabulek či prezentací, aniž by musely mít nainstalovaný nástroj typu Office na daném počítači. To znamená, že se do Office 365 mohou připojit prakticky z jakéhokoliv počítače či tabletu, kde mají k dispozici internet.
  • Další nemalou výhodou je osobní úložiště každého žáka s názvem OneDrive, čítá velikost 1TB-5TB volného místa, které žáci mohou v libovolné míře využívat.
    Tím jim odpadá nutnost využívání flash disků či externích disků. 1TB-5TB prostoru je natolik velké místo, že žáci nemusí řešit ukládání i větších dat typu video apod.

S pomocí tohoto úložiště může třídní učitel velmi elegantně nasdílet žákům zadání domácích úkolů a v případě, že bude třeba, mohou žáci pracovat i společně na jednom dokumentu, což je také velmi poutavé řešení systému Office 365.

  • Další velmi zajímavou aplikací, ke které žáci budou mít přístup, je aplikace Sway, kde si mohou vytvářet poutavé prezentace.
  • Velmi přínosným nástrojem pro komunikaci dítěte a jeho spolužáků a případně školy je Skype for Business. Jde o klasickou podobu Skype, ale právě tento nástroj umožní dítěti připojit se v momentu, kdy je např. dlouhodobě nemocné, přímo do hodiny a být její součástí on-line.
  • Office 365 a e-mailová adresa jsou žákům poskytovány zdarma výhradně za účelem podpory vzdělávání. Žák je při práci s Office365 vázán povinností dodržovat zásady etiky a právní normy (Školní řád ZŠ Březnice, zákony a vyhlášky ČR). Jedná se zejména o dodržování autorských práv a práva na ochranu osobnosti.

 

Přihlášení do Office 365 - postup přihlašování je popsán ve spodní části přiloženého dokumentu. VŠICHNI ŽÁCI 4. - 9. ROČNÍKU BUDOU VE ŠKOLE PROŠKOLENI V POUŽÍVÁNÍ.

Přiložené soubory: