WebAktuality

Příměstský tábor ZŠ Březnice - ZDRAVOHRANÍ - v roce 2018

Publikováno: 6.6.2018 (naposled upraveno: 29.6.2018)

Vážení zájemci,

     Základní škola Březnice nabízí v roce 2018 tři turnusy příměstského tábora ZDRAVOHRANÍ v době letních prázdnin (rozložení turnusů viz dále).

Příměstský tábor je určen pro děti do 15 let (v odůvodněných případech je možné umístit i dítě předškolního věku). Doba konání je dle podmínek dotačního programu OPZ stanovena na pracovní dny (pondělí - pátek). Příměstské tábory jsou v rámci dotace primárně zaměřeny na podporu zaměstnanosti. Proto je spolu s přihláškou nutné doložit:

 • v případě zaměstnaného rodiče potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovního poměru,
 • nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (případně potvrzení od pomáhající organizace),
 • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu,
 • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném dokončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu,
 • OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění (aktualizované potvrzení dokládá zpětně vždy s ročním vyúčtováním plateb pojistného - jedná se o potvrzení o evidenci OSVČ u ČSSZ).

Škola písemně dokládá, že pro každé dítě využívající příměstského tábora OBA rodiče (případně jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost,
 • v případě nezaměstnanosti si aktivně hledají zaměstnání
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Příměstský tábor je poskytován zdarma, výjimku tvoří náklady spojené se stravováním, jízdným a případné vstupy).

Se zájemci bude uzavřena písemná smlouva o poskytování dětí (viz příloha).

  Kdy budou probíhat jednotlivé turnusy?

 • 1. turnus 9. - 13. července 2018
 • 2. turnus 6. - 10. srpna 2018
 • 3. turnus 27. - 31. srpna 2018

Lektoři budou účastníkům k dispozici vždy od 7:00 do 16:00.

 Jaká je kapacita účastníků?

V každém turnusu je kapacita 15 dětí rozdělených do dvou skupin.

 Na co je zaměřen příměstský tábor?

Děti budou s přihlédnutím k věku zapojeny do sportovních a pohybových činností, hudebních, společenských a zážitkových her - např.: motivační jógové hry, míčové hry a školka s míčem, TRX a posilovací aktivity pro děti, teen jóga, taneční jóga, jóga v síti, pohyb v přírodě, případně základy akrobacie a gymnastika, dechová a kompenzační cvičení, kreslení a výtvarné činnosti, mandaly, společné čtení.

 Kdo bude pracovat s dětmi a mládeží?

Aktivity zajišťují odborní lektoři Zbyněk Ceradský (sportovní trenér), Mgr. Iva Ceradská (učitelka ZŠ, kvalifikovaná lektorka jógy a dalších sportovních činností), Tereza Kotrlová (absolventka střední pedagogické školy a studentka VŠ pedagogické), Martina Šafránková (studentka VŠ pedagogické).

 Kde a v jakých časech bude tábor probíhat?

Tábor se uskuteční v Březnici, konkrétně v prostorách Muscle factory Březnice, v areálu ZŠ Březnice (hřiště a herny), v přilehlém okolí.

Plánována je také návštěva Podbrdského muzea – interaktivní vzdělávací výstava Středověk.

 Jak se budou děti stravovat?

Účastníkům zajistí škola stravování v podobě svačinky, oběda, svačinky a pitného režimu. Poskytovatelem budou SOŠ a VOŠ Březnice a jídelna ZŠ Březnice.

 Co budou potřebovat účastníci s sebou?

Sportovní vybavení, vybavení pro hry, materiál a pomůcky na výtvarné činnosti i odměny zajišťuje škola. Účastníci budou potřebovat pouze vhodné oblečení.

 Jaká částka se hradí za účast dítěte?

Samotné aktivity a zapojení dítěte je zdarma (hrazeno z dotace OPZ). Osoby pečující o dítě hradí náklady spojené se stravováním, případné jízdné a vstupy. Předpokládaná částka na jeden turnus za jednoho účastníka je pro děti do 10 let 450,- Kč, děti nad 10 let 600,- Kč

 

Informace o zpracování osobních údajů a přihláška jsou k nahlédnutí a stažení v příloze.

 

 V případě otázek se obracejte na Mgr. Ivu Ceradskou (tel: 605724977, e-mail: ivasrokova@seznam.cz).

 

 

Přiložené soubory: