WebAktuality

Vietnam - cestopisný pořad pro žáky II. stupně

Publikováno: 25.1.2018

 

Program je zpracován tak, aby žákům představil Vietnam jak po stránce zeměpisné, tak částečně v historických, přírodopisných a ekologických souvislostech regionu a zároveň jim pro zpestření nabídne i některá naše osobní humorná setkání a zážitky s místními lidmi či neotřelé pro Vietnam typické situace.

Délka  a forma: Během pořadu dlouhého 2 x 45 min se na plátně velkého formátu (8 x 5 m) vystřídá více jak 700 aktuálních fotografií pořízených na dvou samostatných měsíčních cestách po Vietnamu. Zjistili jsme totiž, že je to tak různorodá a zajímavá země, kterou nelze zmapovat najednou. Odlišnosti severu a jihu Vietnamu činí z obou částí do jisté míry výjimečné oblasti, které také zemi přivedly ke krvavému válečnému konfliktu.

Obsah: Sever s hlavním městem Hanojí se zdá být více agrární a "zaostalejší", zejména jeho nejsevernější cípy při hranicích s Čínou, kde se lze setkat ještě s krojovanými a svéráznými zástupci početných etnik jako jsou Hmongové, Laové, Thaiové a další. I přírodně jsou tu jedinečně modelované partie - věžovité hory bohatě porostlé džunglí, rozsáhlé vodopády, chladné hory vysoké přes 3000 metrů, příkré svahy kopců proměněné ve fotogenická a odvážná rýžová pole. Zcela jedinečnou je potom věhlasná zátoka HaLong Bay, zařazená mezi světové přírodní klenoty chráněné Unescem.  

   Cestou k jihu se mění domorodé kultury a střídají se též pro Vietnam charakteristické plodiny. Všudypřítomnou rýži doplňují plantáže čaje, kávy, pepře, kasavy, zeleninové oblasti a sady ovocných stromů.

Zcela unikátní je dlouhé vietnamské pobřeží s tradičním rybolovem, chovem perlorodek a krevet a s postupně se zmáhajícím turistickým ruchem.

V jižních částech, zejména kolem Saigonu, se probouzí k životu dravý asijský drak. Z jeho hlav se dere k životu úžasná síla rozvoje, stavební boom a ekonomický potenciál. Velkoměsto však i nadále prudce kontrastuje s venkovem. Otázkou zůstává pouze na jak dlouho ještě?

Kouzlo Vietnamu z velké části vytváří jeho lidé, početný národ čítající už ke 100 milionů členů. My známe jen ty, kteří žijí mezi námi. Máme ale jen malou představu, z jakých poměrů pocházejí a jak se žilo či žije v jejich domovině. Ostatně mnozí z nich jsou na tom stejně!

Závěr: Vietnam je země nečekaných rozdílů, kde se snoubí budhismus a konfuciáství  s křesťanstvím a "čisté" komunistické myšlenky s překotným kapitalismem. Země velmi pracovitých lidí a mohutného potenciálu.

Vietnam je země stojící za poznání!

Cena: 50 Kč/žáka

Bonus: osobní setkání a sdělení zážitků, ukázka originální vietnamské hudby, soutěž o ceny, nabídka našich knih za výjimečnou cenu

 

Přiložené soubory: