WebDokumenty

Dokumenty

Žádosti o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o přestup žáka

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete dokument "Žádost o přestup", kterou předkládáte vedení školy. K žádosti je nutné doložit ke kontrole OP zákonného zástupce a rodný list žáka. Více informací Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky či e-mailem.

Formulář způsobilost dítěte k účasti na akcích školy

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-22294/2013-1)

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti