WebNepřehlédněte

Ocenění žáků ředitelem školy

Publikováno: 21.6.2018

Žáci jsou v Základní škole Březnice za svou školní práci, přístup k povinnostem, reprezentaci školy i za dlouhodobě úspěšnou práci a činnost ve prospěch svého společenského okolí odměňováni dle významu - knižní odměnou, pochvalou třídního učitele či pochvalou ředitele školy. Ocenění získávají dle naplnění kritérií pro hodnocení chování a vzdělávání. V případě pochvaly ředitele školy některé náměty poskytuje i školský zákon. V následujícím přehledu zveřejňujeme nejvýznamnější ocenění – pochvaly ředitele školy žákům, kteří si zaslouží pozornost a poděkování.

 

Mgr. Miroslav Bělka