WebNepřehlédněte

Přehled projektů a výuky ke Dni Země

Publikováno: 6.4.2018

Vážení rodiče, milí žáci,

    ve čtvrtek 19. a v pátek 20. dubna 2018 proběhne u příležitosti Dne Země projektová a tematická výuka. Ve všech případech jde o povinnou součást vyučování, nikoliv výlety. Žáci v souladu se školním vzdělávacím plánem získávají poznatky, rozvíjí a upevňují vědomosti, učí se praktickým dovednostem, utváří a upevňují postoje a hodnoty. Projektová a tematická výuka klade důraz na aktivní zapojení žáka, jeho činnost, zkušenost a prožitek. Výstupy z této výuky jsou součástí hodnocení.

    Níže uvádíme přehled plánovaných akcí a výuky. Z organizačních a technických důvodů může dojít ke změnám. Bližší informace lze najít v sekcích jednotlivých tříd.

 

 

TŘÍDA

ČTVRTEK 19. 4. 2018

PÁTEK 20. 4. 2018

I. A

                 26. 4. Tvrz Hummer Praha

                        Projekt Odpady s 9. r.

I. B

II. A

                                 1. pomoc

 

Projekt Březnice

                        Projekt Březnice

II. B

III. A

                                  1. pomoc

 

Projekt Březnice

Sázení stromků, Beroun – výuk. program

III. B

IV. A

                                  1. pomoc

 

Projekt Odpady

Sázení stromků – Březnice a okolí, Beroun, výuk. program

IV. B

V. A

1. pomoc

 

Tematická výuka Země

Výukový pořad Planeta Země (knihovna Rožm.)

Podbrdské muzeum – výukový prog.

V. B

VI. A

Sázení stromků – Březnice a okolí

Dům Natura Příbram – CHKO Brdy

VI. B

VII. A

Projekt Židé v Březnici

ZOO Plzeň – projektová výuka

VII. B

VIII. A

Tvoření pro Zemi

Projekt Městská zeleň - CHKO

VIII. B

IX. A

Exkurze – EKO Centrum Sp. Poříčí

Projekt odpady s 1. r.

IX. B

 

V případě změny počátku či ukončení výuky musí být zákonný zástupce prokazatelně informován (min. 2 dny předem). Při zahájení výuky na jiném, nežli běžném místě, je zahájen ped. dohled min. 15 minut před zahájením akce – výuky.