WebNepřehlédněte

Výsledky soutěží v ASŠK v roce 2016/2017

Publikováno: 21.6.2017 (naposled upraveno: 22.6.2017)

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ AŠSK 2016/2017

Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen našemu vedení školy a kolegům za podporu v soutěžích AŠSK, ale hlavně SRPŠ při ZŠ Březnice. Po celý rok nám hradili dopravu na soutěže a také nám financují nákup různých pomůcek a náčiní na výuku tělesné výchovy.  

Účastnili jsme se téměř všech soutěží AŠSK, a že to má smysl jezdit na soutěže, je vidět na výsledcích. Z 21 škol jsme na 6. místě. Konkurence je veliká, a proto je toto umístění krásným úspěchem. Vypovídá to o tom, že na naší škole máme výborné sportovce, kteří díky účasti na soutěžích sbírají cenné zkušenosti do budoucna. Mohou porovnat síly s vrstevníky z jiných škol, zažít krásný pocit z vítězství, ale také naučit se poprat s neúspěchem a s vlastní nervozitou.

Nejvýznamnější sportovní úspěchy na 1. stupni má tradičně vybíjená. Na 2. stupni jsou úspěchy rozmanitější. Tento školní rok byly největší úspěchy v basketbalu, florbalu, volejbalu a atletice, kde jsme v nejstarší kategorii obsadili pokaždé umístění v nejlepší pětce celého okresu.

Na závěr nesmíme zapomenout na ty, bez kterých by se soutěže nemohly uskutečnit. Jsou to naši žáci, sportovci, kteří vzorně reprezentovali naši školu. Za to jim samozřejmě moc děkujeme a do budoucna přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.

 

Za vyučující Tv Petra Šoffrová