E- výuka 2020-2021

Dějepis - 7.b

Publikováno: 25.9.2020 Autor(ka): Jana Čížková

Úkol na 14.května:

Téma:  Středověk

Učivo: Středověk - opakování

Cíl: Upevní získané znalosti

Zadání: ZDE najdete úkoly k opakování

Termín: Vypracované úkoly pošlete na email jana.cizkova@zsbreznice.cz do pondělí 17. května (do večera)

 

Úkol na 11.května - online hodina - 8.00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Rudolf II.

Cíl: Popíše život a vládu Rudolfa II.

Zadání: Poznámky - RUDOLF II. - zapsat do sešitu, společně si vše vysvětlíme

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 30.dubna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Habsburkové v Čechách

Cíl: Popíše nástup Habsburků na český trůn

Zadání: Napíšete do sešitu - HABSBURKOVÉ

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkol na 27.dubna - online hodina - 8.00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Městská práva

Cíl: Vyhledává informace

Zadání: Městská práva

Termín: Vypracované zadání mi pošlete do pátku 30. dubna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz 

 

Úkol na 23.dubna: 

Preventivní pořad - Co je to COVID. 

 

Úkol na 20.dubna - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Proměna středověké krajiny

Cíl: Objasní vznik měst

Zadání: Zápis do sešitu již máte a nyní si problémy vysvětlíme - Proměna středověké krajiny Trojpolní systém hospodaření

Termín: Nebudete posílat nic

 

Úkol na 16.dubna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Proměna středověké krajiny

Cíl: Umí vysvětlit změny ve společnosti

Zadání: Zápis do sešitu - Proměna středověké krajiny Trojpolní systém hospodaření

Termín: Nebudete posílat nic

 

Úkol na 13.dubna - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Reformace a protireformace

Cíl: Pochopí průběh reformace a protireformace

Zadání: Probereme si společně průběh "Reformace a protireformace". Provedeme kontrolu minulého úkolu o zámořských plavbách.

Termín: Nic neposíláte

 

 

Úkol na 9.dubna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Reformace

Cíl: Zná názory představitelů reformace

Zadání: Poznámky k REFORMACI si zapište do sešitu - vše si vysvětlíme v úterý při online hodině

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 6.dubna - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Zámořské plavby

Cíl: Upevní získané znalosti

Zadání: Společně si projdeme úkoly o velikonočních dnech. ZADÁNÍ k zámořským plavbám

Termín: Vypracované ZADÁNÍ mi pošlete do pátku 9. dubna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz 

Řešení: Zámořské plavby

 

Úkol na 30.března - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Náboženství

Učivo: Velikonoce

Cíl: Pracuje s internetem

Zadání: Práce za jedničku - dobrovolná - ZDE máte zadání na dnešní hodinu - až otevřete odkaz, postupujte podle pokynů

Termín: Celý kód, který vám vyjde po ukončení práce a popis odměny, pošlete na můj email do Velikonoc

 

Úkoly na 26.března:

Téma: Náboženství

Učivo: Velikonoce

Cíl: Zná zvyky a tradice

Zadání: ZDE máte vložené úkoly na dnešní hodinu

Termín: Vypracované úkoly pošlete do pátku 2. dubna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz nebo na Whatsapp - 605262595

Řešení: VELIKONOCE

 

Úkoly na 23.března - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Objevné cesty

Cíl: Orientuje se na mapě

Zadání: Vysvětlíme si důvod a průběh prvních zámořských plaveb. ZDE máte ještě kratičký úkol ke Stoleté válce.

Termín: Vypracované zadání pošlete do pátku 26. března na email  jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: Stoletá válka

 

Úkoly na 19.března:

Téma: Raný středověk

Učivo: Objevné cesty

Cíl: Objasní průběh a význam zámořských plaveb

Zadání: Napíšete si do sešitu ZÁMOŘSKÉ PLAVBY

Termín: Neposíláte nic

 

Úkoly na 16.března - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Stoletá válka

Cíl: Doplní znalosti o Francii a Anglii ve 14. a 15. století

Zadání: Shrneme si informace, které jste získali shlédnutím videa - Stoletá válka

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkoly na 12.března:

Téma: Raný středověk

Učivo: Stoletá válka

Cíl: Porovná životní úroveň ve Francii a Anglii

Zadání: Podívejte se na video o STOLETÉ VÁLCE - budeme si o ní při online hodině povídat - https://www.youtube.com/watch?v=A2Zg8q6XBFA

Termín: Nic neposíláte

 

Úkoly na 9.března - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Stoletá válka

Cíl: Seznámí se s historií Francie a Anglie ve 14. a 15. století

Zadání: Pomocí prezetací si vysvětlíme vztahy mezi Francií a Anglií. Poznámky - STOLETÁ VÁLKA - si napíšete do sešitu. Mapy malovat nebudete.

             Zkontrolujeme společně úkoly z minulé hodiny - STAVEBNÍ SLOHY.

Termín: Nic neposíláte

 

Úkoly na 5.března:

Téma: Raný středověk

Učivo: Stavební slohy

Cíl: Pracuje s mapou, vysvětlí pojmy

Zadání: Zde najdete úkoly, které máte vypracovat - STAVEBNÍ SLOHY

Termín: Posíláte do úterní online hodiny (9.března) na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: STAVEBNÍ SLOHY

 

Úkoly na 2.března - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Renesance

Cíl: Upevní, doplní znalosti o renesanci

Zadání: Společně budeme kontrolovat OPAKOVÁNÍ - letopočty, události. Pomocí PREZENTACE si dokončíme téma RENESANCE

Termín: Neposíláte nic

 

Úkoly na 26.února:

Téma: Raný středověk

Učivo: Opakování - letopočty, události

Cíl: Procvičí určování letopočtů

Zadání: OPAKOVÁNÍ-LETOPOČTY

Termín: Vypracované řešení mi pošlete nejpozději v pondělí 1. března na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: OPAKOVÁNÍ

 

Úkoly na 23.února - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Renesance

Cíl: Rozpozná základní znaky renesance

Zadání: Nejprve si společně doplníme informace o vládě Jagellonců na našem území. Na prezentaci si vysvětlíme základní znaky renesance. 

             Poznámky k RENESANCI si zapíšete do sešitu.

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkoly na 19.února:

Téma: Raný středověk

Učivo: Jagellonci na českém trůně

Cíl: Vysvětlí způsob života za vlády Jagellonců

Zadání: Video - Jiří z Poděbrad - https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs

             Video - Jagellonci - https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs

             Poznámky do sešitu - JAGELLONCI

Termín: Nebudete nic posílat - vše probereme v úterý na online hodině

 

Úkoly na 16.února - online hodina - 8:00 hodin:

Téma: Raný středověk

Učivo: Jiří z Poděbrad

Cíl: Popíše poměry v českých zemích po husitských válkách

Zadání: Projdeme si společně některé otázky z opakování HUSITSTVÍ. Vysvětlíme si, jak vypadala situace po husitských válkách. Do sešitu si napíšete poznámky - JIŘÍ Z PODĚBRAD

Termín: Nic neposíláte

 

Úkoly na 5.února:

Téma: Raný středověk

Učivo: Husitská revoluce

Cíl: Shrne a upevní znalosti o husitech.

Zadání: Velké opakování - HUSITSTVÍ - při řešení využijte sešit, učebnici, internet.

Termín: Posílat budete opět na email jana.cizkova@zsbreznice.cz do konce jarních prázdnin.

Řešení: HUSITSTVÍ

 

V úterý 2. února 1. vyučovací hodinu budeme mít ONLINE hodinu!!!

Vysvětlíme si průběh HUSITSKÉ REVOLUCE.

Zadání: Zapište si do sešitu základní informace o husitské revoluci - HUSITSTVÍ

Termín: Doplníte si vše do páteční hodiny - 5.února

 

Úkoly na 26.ledna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Husitská revoluce

Cíl: Pochopí základní termíny k husitské revoluci

Zadání:  Poznámky a úkoly

Termín: Vypracované úkoly pošlete do pátku 29. ledna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: Husitské zbraně

 

Úkoly na 19.ledna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Náboženství - 14.-15. století

Cíl: Vysvětlí náboženské problémy, které vyústily v husitské hnutí

Zadání: Napište si do sešitu informace o NÁBOŽENSTVÍ VE 14.-15. STOLETÍ

             Kratičké video - https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkoly na 12.ledna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Gotika

Cíl: Zná základní znaky gotiky

Zadání:  Text si napíšete do sešitu (včetně obrázku) - GOTIKA

              Úkoly na dnešní den - STAVEBNÍ SLOHY

Termín: Správné odpovědi pošlete do pátku 15. ledna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: STAVEBNÍ SLOHY

 

Úkoly na 5.ledna:

Téma: Raný středověk

Učivo: Lucemburkové 

Cíl: Pozná vládu jednotlivých panovníků

Zadání: Napište si do sešitu poznámky k LUCEMBURKŮM - najdete v nich vynechaná místa (červené tečky) - doplňte vynechané termíny podle učebnice na str. 99-101

Termín: Pouze vynechané termíny mi pošlete do pátku 8. ledna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: LUCEMBURKOVÉ

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

 

Úkoly na 15. prosince:

Téma: Raný středověk

Učivo: Lucemburkové - rodokmen

Cíl: Uvědomí si, kteří naši panovníci patřili do rodu Lucemburků

Zadání: Pomocí RODOKMENU zjistíte, kteří naši panovníci patřili do rodu Lucemburků - opět budete kreslit do sešitu

Termín: Pošlete mi do konce tohoto týdne na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

 

Úkoly na 10. prosince:

Téma: Raný středověk

Učivo: Románská kultura

Cíl: Seznámí se s první středověkou kulturou

Zadání: Napište si poznámky včetně obrázků. Ještě kratičké video - https://www.youtube.com/watch?v=9cgTEhuQK4k

Termin: Neposíláte nic. Jen mě chybí od některých úkol z minulé hodiny.

 

Úkoly na 8.prosince:

Téma: Raný středověk

Učivo: Přemyslovci

Cíl: Utřídí a upevní základní informace o vládě Přemyslovců

Zadání: Zopakujte si vládu Přemyslovců - TEST

Termín: Správné řešení mi i tentokrát pošlete do konce týdne na email jana.cizkova@zsbreznice.czStačí zaslat jen číslo otázky a písmeno odpovědi (např. 4.b, .....)

Řešení: 1c,2c,3c,4a,5b,6b,7b,8b,9c,10b,11a,12c,13b,14c

 

Úkoly na 1.prosince:

Téma: Raný středověk

Učivo: Přemyslovci

Cíl: Získá základní informace o vládě Přemyslovců

Zadání: Do sešitu si napište informace o vláde posledních Přemyslovců - ZDE

             Pro lepší pochopeni shlédněte tyto videa - Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav III. 

             https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZEhttps://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg

             https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkoly na 24.listopadu:

Téma: Raný středověk

Učivo: Přemyslovci

Cíl: Uvědomí si, kteří panovníci patřili do rodu Přemyslovců

Zadání: 1.úkol - nakreslete si do sešitu RODOKMEN Přemyslovců

             2.úkol - otázky k VLÁDNOUCÍM RODŮM na našem území

Termín: Oba vypracované úkoly mi pošlete do 30.listopadu na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: VLÁDNOUCÍ RODY

 

Úkoly na 10.listopadu:

Téma: Raný středověk

Učivo: Počátky českého státu

Cíl: Popíše vznik českého státu

Zadání: ZDE máte text, který musíte napsat do sešitu včetně mapy.

             Pro lepší pochopení událostí - VIDEO

Termín: Do pondělí 16.listopadu pošlete na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

 

 

Úkoly na 3.listopadu (úterý):

Téma: Raný středověk

Učivo: Arabská říše

Cíl: Popíše rozdíly křesťanského náboženství a islámu

Zadání: Poznámky a úkoly k tématu ARABSKÁ ŘÍŠE.

             Krátká videa na doplnění - https://www.youtube.com/watch?v=dmK4ypSjOyshttps://www.youtube.com/watch?v=u_yUFiI8bmY

Termín: Vypracové úkoly mi pošlete do pátku 6.listopadu na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

 

Zdravím všechny. Už jsem doma z nemocnice, takže začnu pomalu fungovat. Děkuji všem, kteří se doma snaží učit. Vím, že to není jednoduché.  Kdybyste ode mne cokoliv potřebovali, tak napište na email jana.cizkova@zsbreznice.cz. Úkoly z minulého týdne vám co nejdříve zkontroluji.

 

Úkoly na 19.-23.října:

Téma: Raný středověk

Učivo: Velká Morava

Cíl: Charakterizuje kulturu a společnost doby velkomoravské

Zadání: Nejprve se podívejte na povídání o Velké Moravě .

             Do sešitu si přepište stručné poznámky.

            Jako shrutí využijte videa - https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8

Termín: Tentokrát mi nic posílat nebudete.

 

Úkoly na 15.října (čtvrtek):

Téma: Středověk

Učivo: Opakování - základní pojmy v období středověku

Cíl: Orientuje se v základních pojmech o středověku, umí je vysvětlit a používat

Zadání: Zde najdete OTÁZKY k opakování. Nejprve si vše pozorně pročtěte, promyslete a napište odpovědi.

Termín: Vypracované úkoly pošlete na email jana.cizkova@zsbreznice.cz nejpozději do úterý 20.října.

Řešení: RODOVÁ SPOLEČNOST

 

Čtvrtek - 8.října:

TÉMA - KŘESŤANSTVÍ - Opakovali jsme základní pojmy k náboženství. Vysvětlili jsme si vliv náboženství na společnost ve středověku.

 

Úkoly na 6.října (úterý):

TÉMA - KŘESŤANSTVÍ - seznámíte se s počátky křesťanského náboženství. Nejprve si rozdejte nakopírované poznámky a nalepte si je do sešitu. Pak se budete dívat na část videa PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA - https://www.youtube.com/watch?v=DIqjDzSEKQk

Doma do sešitu odpovězte na otázku - Co dobrého přinášelo náboženství lidem v dřívějších dobách. Příští hodinu dějepisu si vše překontrolujeme a vysvětlíme.

 

Práce na 1.10.2020:

Téma: FRANCKÁ ŘÍŠE, SÁMOVA ŘÍŠE

Učivo: Opakování - Francká a Sámova říše - kontrola zadaných úkolů

Správně používáte základní pojmy, umíte vyhledat dané území na mapě, dokážete zařadit na časovou přímku vznik a existenci těchto říší. 

Úkoly nové nemáte. Kdyby byla nutná konzultace, vysvětlení nepochopených událostí, tak mi napište na email, který máte uvedený na webových stránkách školy.

 

Úkoly na úterý 29.9.2020:

Téma: SÁMOVA ŘÍŠE

Měli bychom znát naše české dějiny. Dnes se seznámíte s prvním státním útvarem na našem území.

Poznámky - /files/editor/19/files/Samova-rise.pdf.

Zde máte odkazy na dvě krátká videa o Sámově říši: https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco  ,  https://www.youtube.com/watch?v=pPYbwRKy-ng

 Příští hodinu dějepisu si vysvětlíme podrobnosti. Žádné poznámky posílat nemusíte.

 

24.9.2020 - FRANCKÁ ŘÍŠE - přečtením textu o FRANCKÉ ŘÍŠI v učebnici jste se seznámili se základními pojmy o vzniku středověkých států. Nyní si dopište poznámky k tomuto tématu. Po návratu do školy si společně probereme podrobnosti ke vzniku středověkých států a projdeme si odpovědi na zadané otázky. Na internetu (obrázky) se podívejte, na kterém území se FRANCKÁ ŘÍŠE rozkládala. Tento týden mi neposíláte žádné úkoly.

Poznámky - /files/editor/19/files/FRANCKA-RISE.pdf

Podívejte se na kratičké video k počátkům FRANCKÉ ŘÍŠE  https://www.youtube.com/watch?v=5kvUMH-Vmu4

Všechny zadané úkoly splňte do 29.9.2020.

 

22.9.2020 - FRANCKÁ ŘÍŠE - pročtěte si v učebnici str. 29 a 30. Odpovězte písemně do sešitu na otázky: 

- Na kterém území vznikla Francká říše.

- Kdo byl prvním panovníkem této říše. 

- Jak zanikla Francká říše a které státy na jejím území vznikly.

Odpovědi nemusíte tentokrát posílat.