E- výuka 2020-2021

Matematika pro 7.B

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Martina Vaněčková

... procvičování ... procvičování ... ZLEPŠENÍ :-)

Domácí úkoly (od 26.5.2021)

Čtyřúhelníky (od 3.5.2021)

Poměr (od 17.3.2021)

Celá čísla - násobení, dělení; Středová souměrnost (od 24.2.2021)

Celá čísla  (od 18.1.2021) - sčítání, odčítání; Osová souměrnost

Trojúhelníky (od 14.12.2020)

Zlomky - početní operace

Zlomky 

Opakování ze 6. ročníku 

 

EVIDENCE "DOCHÁZKY"  - OLD

Dálková výuka je pro žáky povinná. Pokud z nějakého důvodu nejsou schopni se účastnit videohodin (online), které se konají v určený čas, musí výuku nahradit jiným způsobem. Většinou se bude jednat o zaslání vypracovaného cvičení na email ke kontrole. Náhradní způsob bude vždy uveden v konkrétní hodině.