E- výuka 2020-2021

Přírodopis 7.B

Publikováno: 22.9.2020 Autor(ka): Martina Šafránková

Přehled odevzdaných úkolů a aktivity ve druhém pololetí - ZDE

13.5.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55.

Téma: Růst a vývoj rostliny

Cíl: rozliší rostliny na jednoletky, dvouletky a trvalky

Zadání práce:

zopakujeme si, co jsou to jednoletky, dvouletky a trvalky

- zapíšeme zápis - podle učebnice - jednoletky, dvouletky, trvalky

- video - růst rostlin, citlivost na dotek

Příští pátek se bude psát test - květ, stavba květu, život rostliny

10.5.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Růst a vývoj rostliny

Cíl: rozliší rostliny na jednoletky, dvouletky a trvalky

Zadání práce:

- budete pracovat s učebnicí a pracovním sešitem

- přečtěte si v učebnici str. 46-49

- podle učebnice vyplňte v PS str. 20/75, 21/76,77 (k tomuto cvičení v učebnici str. 66)

Hotová cvičení mi pošlete ke kontrole na email do úterý 11.5.

 

30.4.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55.

Téma: Orgány rostliny - květ

Cíl: popíše stavbu květu, samčí a samičí orgány, popíše oplození

Zadání práce:

- zopakujeme si to, co jsme dělali společně naposledy

- vysvětlíme si, co je to květenství, nakreslíte si příklady

- do sešitu si napište nadpis KVĚTENSTVÍ - podle prezentace ZDE nakreslete typy květenství (hrozen, okolík, úbor, klas, jehněda - tyhle budou mít všichni, kdo chce víc, může). U každého obrázku si uveďte i příklad rostliny, která toto květenství má.

Obrázky si zkontroluji až se potkáme ve škole.

26.4.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Orgány rostliny - květ

Cíl: popíše stavbu květu, samčí a samičí orgány, popíše oplození

Zadání práce

- zopakujte si podle obrázku z minulé online hodiny stavbu květu a samčího a samičího pohl. orgánu

- opište zápisky - ZDE

Posílací úkol není.

23.4.

V pátek online hodina nebude z důvodu preventivního programu.

19.4.

V pondělí budete mít samostatnou práci, součástí bude slíbený test. Odkaz na test ZDE bude aktivní od 11:50 do 12:30!

Téma: Orgány rostliny - kořen, stonek, list

Cíl: používá získané znalosti o těchto orgánech

Zadání práce:

- vyplňte test

- dodělejte si jakýkoliv úkol, který vám z přírodopisu chybí

Kromě testu není žádný jiný posílací úkol.

16.4.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55.

Téma: Orgány rostliny - květ

Cíl: popíše stavbu květu, samčí a samičí orgány

Zadání práce

- podíváme se na další část rostliny - květ

- budeme procvičovat pomocí online kvízů

- nakreslete si podle učebnice obrázek květu - str. 41/obrázek dole

Připomínám, že v pondělí si napíšete test na kořen, stonek, list - od 11:50.

12.4.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Orgány rostlin - list

Cíl: Popíše vnitřní stavbu listu, vysvětlí fotosyntézu a dýhání rostlin

Zadání práce:

- budete pracovat v PS - str. 17/66 (podle uč. str. 34), dále str. 18/cv. 68, 69. Ke cvičení 68 posílám odkaz na video, které vám pomůže - ZDE

Hotová cvičení mi pošlete ke kontrole na email do úterý 13.4.

9.4.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Orgány rostlin - list

Cíl: Popíše vnitřní stavbu listu

Zadání práce:

- zopakujeme si stavbu kořene a typy stonků

- budeme pracovat v PS - PS str 15/60,str. 18/67

- podíváme se na další část - list

- zapište zápisky - ZDE

29.3.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Orgány rostlin - kořen, stonek

Cíl: Popíše stavbu kořene, uvede typy stonku

Zadání práce:

- opište zápisky ke kořenu a stonku - ZDE

- nakreslete si obrázek z učebnice - stavba kořene - str. 28/obr. 44 - hned ten první, i popis!

- nakreslete si ukázky stonku - učebnice str. 29/ obr 46

Zápisky a obrázky mi vyfoťte a pošlete na email do úterního odpoledne (30.3.).

26.3.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Orgány rostlin - kořen

Cíl: Popíše stavbu kořene

Zadání práce:

- podíváme se na kořen, jeho stavbu a přeměny kořene

- zápisky dostanete příští hodinu

- v závěru hodiny se budete věnovat online testu

22.3.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Mnohobuněčné organismy

Cíl: opakuje dosavadní získané znalosti

Zadání práce:

- dejte si dopořádku výpisky, někoho si příští hodinu zkontroluji

- vyplntě kvíz - opakování toho, co jsme do teď dělali a ukázka toho, jak by mohl vypadat test v pátek - odkaz ZDE

Kvíz vyplňte do úterního večera (23.3.) - zkontroluji si, jak ste dopadli.

19.3.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Mnohobuněčné organismy

Učivo: Vyšší rostliny - kapradiny

Cíl: jednoduše popíše rozmnožování a stavbu kapradiny

Zadání práce:

- zopakujeme si rozmnožování mechů a podíváme se na kapradiny

- pokud bude čas, začneme kořen

- zapíšete zápisky - ZDE

Příští pátek si napíšete test - pletiva, tkáně, řasy, houby, lišejníky, mechy, kapradiny

15.3.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Mnohobuněčné organismy

Učivo: Vyšší rostliny - mechy

Cíl: jednoduše popíše rozmnožování a stavbu mechu

Zadání práce:

- pro zopakování učiva z předchozích hodiny vyplňte v pracovním sešitu str. 14/cv. 54, 55. U cvičení 54 vyplňte jen první 3 řádky.

- pročtěte si v učebnici o vyšších rostlinách - str. 25-26

- opište do sešitu zápisky o mechových rostlinkách a jejich rozmnožování, nakreslete si i oba obrázky co jsou součástí výpisků - ZDE

- v pátek se k tomu vrátíme a vysvětlíme si vše

Hotová cvičení z PS mi pošlete do úterního večera (16.3.) na email ke kontrole.

 

12.3.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Mnohobuněčné organismy

Učivo: řasy, houby, lišejníky

Cíl: popíše možnosti rozmnožování jednotlivých organismů, popíše stavbu

Zadání práce:

- podíváme se na řasy, houby a lišejníky - na jejich stavbu a možnosti rozmnožování

- zapíšete zápis - ZDE

 

8.3.

V pondělí budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat pletivům a tkáním.

Téma: mnohobuněčné organismy

Učivo: pletiva, tkáně

Cíl: chápe specializovanost buněk, které vykonávají určitou funkci v organismu

Zadání práce:

- přečtěte si v učebnici str 22

- opište do sešitu zápis - ZDE

- pod zápis nakreslete obrázek (Schéma) z učebnice str. 22/obrázek 30

Ke kontrole mi pošlete opsaný zápis i s hotovým obrázkem. Posílejte na email do úterního večera (9.3.)

5.3.

V pátek se sejdeme od 8:55 na Teamsech na online hodině.

Téma: prvoci

Cíl: popíše stavbu trepky, chápe význam prvoků

Zadání práce:

- podíváme se na nejčastější chyby z testu

- další skupina organismů - prvoci

- vysvětlíme si to, o čem jste si minulou hodinu četli

- opište zápisky - ZDE

- Prezentace na ukázku - ZDE

- video - měňavka, krásnoočka, trepka, trepka - pulzující vakuola

 

1.3.

V pondělí budete mít samostatnou práci. Jedním z úkolů bude vyplnit slibovaný test.

Téma: bakterie, viry

Cíl: popíše buňku bakterie

Zadání práce:

- vyplníte test - odkaz bude tentokrát aktivní už od 9:45, hotový test pošlete nejpozději do 12:30! Kdo test nesplnil v časovém úseku, je hodnocen nedostatečnou.

v sešitu si připomeňte, co jsme si na podzim říkali o virech

- v učebnici si přečtěte str. 20-21 - zaměřte se na využití kvasinek a na stavbu trepky

- do sešitu si napište nadpis Prvoci a nakreslete si obrázek trepky z učebnice - i popis!

- Žádný jiný úkol na posílání kromě testu není.

26.2.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Dělení buňky, bakterie

Cíl: popíše buňku bakterie

Zadání práce:

- zopakujeme si, co si pamatujete o bakteriích

- popíšeme si buňku bakterie

- vysvětlíme si dělení buněk

- práce v PS 

- nakreslete podle učebnice str. 17 buňku bakterie do sešitu, popište si ji!

V pondělí bude test na buňku (popis buňky, funkce organel, rozdíl rostlinná, živočišná buňka)

22.2.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Buňka

Cíl: popíše funkci jednotlivých organel, rozliší živočišnou a rostlinou buňku

Zadání práce:

- opíšete si zápisky k buňce - ZDE

vypracujete v PS 12/ 46, 47

Ke cvičení 46 použijte učebnici, nebo internet :)

Hotové úkoly mi pošlete ke kontrole na email do úterního večera (23.2.) 

18.2.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Buňka

Cíl: popíše funkci jednotlivých organel, rozliší živočišnou a rostlinou buňku

Zadání práce:

- zkontrolujeme si úkol z minulé hodiny

- podíváme se na buňku, na její stavbu a funkci jednotlivých organel

- do školního sešitu nakreslete živočišnou a rostlinou buňku, popište organely (učebnice str. 14, první dva horní obrázky)

- přidávám i další možnost buněk, které nakreslit - ZDE

15.2.

V pondělí budete mít samostatnou práci. Jedním z úkolů bude vyplnit slibovaný test.

Téma: Projevy života, buňka

Cíl: popíše a rozdělí organismy na jednobuněčné a mnohobuněčné

Zadání práce:

- vyplníte slíbený test - na vypracování budete mít 20 minut - nejpozději tedy odeslat v 12:10!

- opsat do sešitu výpisky - na online hodině si více vysvětlíme - ZDE

- vyplnit krátký kvíz - opakování o buňce, co byste již měli znát z předchozích ročníků (vyplňte do středy 17.2.) - zde

- posílací úkol není, zkontroluji si test a kvíz!

5.2.

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech.

Téma: Projevy života

Cíl: zná projevy života a chápe princip mnohobuněčnost

Zadání práce:

- zopakujeme si jednotlivé cizokrajné ekosystémy

- začneme nové téma - projevy života

- zapíšete si zápis - ZDE

Připomínám, že v pondělí 15.2. si napíšete slibovaný testík - biomy - pouště, polopouště, tundry a polární oblasti

 

1.2.

V pondělí budete mít samostatnou práci.

Téma: Cizokrajné ekosystémy - polární oblasti, tundry

Cíl: zná potravní vztahy v těchto ekosystémech a chápe důležitost ochrany volně žijících druhů

Zadání práce:

prohlédněte si prezentaci o tundrách a polárních oblastech, v prezentaci je pár odkazů na které také koukněte - ZDE

- opište zápis do sešitu - ZDE

- vypracujte v PS 10/37 a dodělejte cvičení 38

Obě cvičení mi pošlete ke kontrole do středečního odpoledne (3.1.) na email (safrankova@zsbreznice.cz)

 

Úkoly a poznámky leden 2021

 

Úkoly a poznámky prosinec 2020

 

Úkoly a poznámky listopad 2020

 

Úkoly a poznámky říjen 2020