E- výuka 2020-2021

Anglický jazyk 8.A, 8.B Kružiaková

Publikováno: 12.4.2021 Autor(ka): Anežka Kružliaková

..

konzultace: pondělí 7:30-8:00 15:30-16:00

                       středa 15:30-16:00

V případě potřeby mě prosím kontaktujte na e-mailovou adresu: kruzliakova@zsbreznice.cz , ozvu se hned jak to bude možné.

Online hodiny budou probíhat vždy první dvě hodiny v týdnu, poslední budete pracovat samostatně. V případě jakýkoliv změn, prosím, sledujte webové stránky.

Čtvrtek 22.4.

Připojte se na online hodinu v 11:50.

Téma:  Unit 3A

Učivo: kontrola testu

Cíl: kontroluje test

Zadání v hodině:

- projdeme společně test;  začneme 3B- uč se slovní zásobu

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: V hodině.

 

Pondělí 19.4.

Připojte se na online hodinu v 12:45. Odkaz zde.

Téma:  Times and places

Učivo: Minulý čas

Cíl:  píše test

Zadání v hodině:

- zopakujeme pravidla, zodpovím dotazy a napíšeme si v hodině test; po hodině není možné test dopsat (vložím během online hodiny)

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 20.4. do 16:00.

 

Pátek 16.4.

Pracujte samostatně.

Téma:  What happened?

Učivo: čas

Cíl: procvičuje na test

Zadání v hodině:

- PS 25/3,6

- přelož věty, používej min. čas průběhový:
1) V pátek v osm hodin večer jsem pořádal party pro moji rodinu a kamarády.

2) Posílal jsem e-maily mým kolegům celé ráno.

3) Zrovna teď trávila naši dovolenou u jezera ve Švýcarsku.

4) Co dělal tvůj přítel? Vzlétal s letadlem na letišti.

5) Držel mě celou dobu za ruku.

6) Hledali jste tu peněženku všude? Ano.

- v pondělí TEST minulý čas průběhový

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 17.4. do 16:00.

 

Čtvrtek 15.4.

Připojte se na online hodinu v 11:50. Odkaz zde.

Téma:  Times and places

Učivo: What were you doing

Cíl:  procvičuje čas

Zadání v hodině:

 - PS 25/4, 5

- budeme odpovídat na otázky 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 16.4. do 16:00.

 

Pondělí 12.4.

Připojte se na online hodinu v 12:45. Odkaz zde.

Téma:  Martin´s friends

Učivo: průběhový čas

Cíl: popisuje obrázek

Zadání v hodině:

- PS 24/1

-uč 33/6- podle článku ve cv 2atvoř věty v průběhovém čase- podívej se na vzor

-uč 33/7a- budeme popisovat obrázek (kdo se nepřipojí, píše věty do šs)

-DOMÁCÍ ÚKOL JEŠTĚ Z PÁTKU- napiš min 10 vět o tom jak si strávil/a Velikonoce- text bude hodnocen známkou- zašli do 13.4. 16:00

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 13.4. do 16:00.

 

Čtvrtek 8.4.

Připojte se na online hodinu v 11:50. Odkaz zde.

Téma: Times

Učivo: přítomný čas průběhový

Cíl: opakuje pravidla, tvoří věty

Zadání v hodině:

- slovní zásoba uč 33/3a

- projdeme znovu pravidla průběhového času (šs)

- PS 24/2

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 9.4. do 16:00.

 

Pondělí 29.3.

Připojte se na online hodinu v 12:45. Odkaz zde.

Téma: Past simple, Easter

Učivo: minulý čas, slovní zásoba Velikonoce

Cíl: opakuje čas a slovní zásobu

Zadání v hodině:

- projdeme pravidla tvoření minulého času z výpisků z minulé hodiny (vše máte mít ve šs)

- projdeme zásobu k Velikonocům zde- DÚ- pošlete vyplněné; tři libovolné odstavce si vyberte a přeložte do sešitu. vše během dnešního dne pošlete

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 30.3. do 16:00.

 

Pátek 26.3.

Pracujte samostatně.

Téma: Times and places

Učivo: minulý čas průběhový

Cíl: opakuje pravidla tvoření času

Zadání v hodině:

- uč 33/3a- v článku najdi daná spojení, napiš je do sešitu a přelož je; spoj je také se spojeními v 3b

- vytiskni a nauč se přiloženou tabulku o minulém čas + tvoření -ing koncovky u sloves a vyfoť mi je

- o čase si můžeš projít stránku 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 27.3. do 16:00.

 

Čtvrtek 25.3.

Připojte se na online hodinu v 11:50. Odkaz zde.

Téma: Times and places

Učivo: world

Cíl: opakuje země a města

- uč 32/2 co vidíš na obrázku? Pojmenuj světadíly; projdeme žluté texty , města v nich přiřaď do správné země (najdeš je ve cv 1)

- uč 32/cv 2b poslech zde- přiřaď k textům správný obrázek

- učte se slovní zásobu 3A

Zadání v hodině:

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 26.3. do 16:00.

 

Pondělí 22.3.

Připojte se na online hodinu v 12:45. Odkaz zde.

Téma: Times and places

Učivo: world

Cíl: opakuje země a města

- projdeme test z minulé hodiny

- uč 32/2 co vidíš na obrázku? Pojmenuj světadíly

Zadání v hodině:

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli popis mapy na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 23.3. do 16:00.

 

Pátek 19.3.

Pracujte samostatně.

Téma: Song

Učivo: slovní zásoba

Cíl: procvičuje slovní zásobu

Zadání v hodině:

- soubor zde- vytiskni si obě stránky a podle písně doplň všechna cvičení

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 20.3. do 12:00.

 

Čtvrtek 18.3.

Připojte se na online hodinu v 11:50. Odkaz zde.

Téma: Revision Unit 2

Učivo: budoucí čas, slovní zásoba

Cíl: píše opakovací test

Zadání v hodině:

- spojíme se na začátku hodiny a napíšete si opakovací test lekce 2 (odkaz vám pošlu na začátku hodiny); po hodině nebude možné test dopsat

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Test si projdeme další hodinu.

 

Pondělí 15.3.

Připojte se v 12:45 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Revision

Učivo: will, going to

Cíl: opakuje na test

Zadání v hodině:

- uč 30/3- tvoř věty se slovy

- PS 23/6,7

- příští hodinu velký opakovací test na lekci 2

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cv z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 16.3. do 16:00.

 

Pátek 12.3.

Pracujte samostatně.

Téma: the solar system

Učivo: minulý čas

Cíl: vypracovává projekt na téma solární systém

Zadání v hodině:

Projekt Solární systém

- uč 29- na papír A4 nadepiš nadpis „The solar system“

- pusť si poslech zde (page 29, exercise 1b) a urči kam do textu patří čísla ze cv 1a 

- nakresli obrázek solárního systému, vyber si 3 z oranžových textů a přelož je a zapiš v českém jazyce ke správné planetě/hvězdě tak jak to vidíš na obrázku

- cv 2- napiš planety, které jsou zde popsané (najdeš v textech) a tyto informace zapiš do souvislých vět, napiš je pod obrázek, např. The biggest star is the Sun.

- projekt bude hodnocen ZNÁMKOU

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli projekt na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 14.3. do 12:00.

 

Čtvrtek 11.3.

Připojte se v 11:50 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Návrhy

Učivo: would you like

Cíl: tvoří rozhovory ve dvojicích

Zadání v hodině:

- vyzkouším si vás z rozhovorů

- pokud stihneme PS 22/5

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, napiš celý rozhovor do šk. sešitu na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 12.3. do 16:00.

 

Pondělí 8.3

Připojte se v 12:45 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Revision 2

Učivo: going to, slovní zásoba

Cíl:  opakuje na test

Zadání v hodině:

- uč 30/2 doplň going to

- PS 22/3

- PS 22/4- tvoř dialogy- do čtvrteční hodiny vytvoř dvojici a společně vymyslete podobný rozhovor- bude hodnocený známkou

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cv z PS a několik 5 vět z online cvičenína kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 9.3. do 16:00.

 

Pátek 5.3

Pracujte samostatně.

Téma: Revision

Učivo: will/won´t

Cíl: opakuje lekci

Zadání v hodině:

- uč 30/1- podle sebe doplň věty ve cvičení a celé ne napiš do šs- nikdo nepíše do učebnice!

- PS 21/6- Napiš min 3 věty o tom co plánuješ na letní prázdniny a min 3 věty o tom co si myslíš nebo doufáš, že budeš dělat

- udělej online cvičení na going to 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli vše na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 5.3. do 16:00.

 

Čtvrtek 4.3

Připojte se v 11:50 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Culture

Učivo: Transport in Britain

Cíl: hledá informace v textu

Zadání v hodině:

- uč 28/1- přečteme a přeložíme články, zodpovíme cv 2

- uděláme kvíz

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli přeložený jeden článek (Roads, Railways) a cv 2 na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 5.3. do 16:00.

 

Pondělí 1.3

Připojte se v 12:45 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Culture

Učivo: going to, transport in Britain

Cíl: opakuje budoucí čas, vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- doděláme online cvičení 

- uč 28 článek Roads, cv 2- zodpovíme první tři otázky

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli online cvičení a cv z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 2.3. do 16:00.

 

Pátek 26.2.

Pracujte samostatně.

Téma: Kids

Učivo: going to, will

Cíl: tvoří věty s budoucím časem

Zadání v hodině:

- test slovní zásoba 2D- dostupný od 8:00 do 26.2. 14:30 

- napiš do šs tři věty o tom co příští týden plánuješ a 3 věty o tom co neplánuješ (použij going to)

- přelož tyto věty a použij správný čas (will/going to):

1) Myslím si, že zítra bude hezké počasí.

2) Půjčíš mi vybavení na skok padákem?

3) Dáte si limonádu po zápase?

4) Vidíš ten test? Ten bude hodně těžký!

5) Co bude dělat po škole? Pojedeme s Jenny na cestu kolem světa, bez rodičů i kamarádů.

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: VŠE pošli na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 27.2. do 12:00.

 

Čtvrtek 25.2.

Připojte se v 11:50 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Kids

Učivo: going to

Cíl: rozlišuje budoucí časy

Zadání v hodině:

Podpora, pomoc konzultace:

- v prezentaci procvičíme going to

- znovu projdeme cvičení na will/going to zde 

- v pátek test na slovní zásobu 2D

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli vše vyfocené  na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 26.2. do 16:00.

 

Pondělí 22.2.

Připojte se v 12:45 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Kids

Učivo: will/going to

Cíl: procvičuje časy a jejich tvoření

Zadání v hodině:

- projdeme tvoření času s „will“ a „going to“ – zde 

- uč 27/7- dívej se na obrázka z 5b a tvoř věty s „going to“

- PS 21/5- rozhodni jaký čas tam použijeme

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení v PS a uč. na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 23.2. do 16:00.

 

Pátek 19.2.

Pracujte samostatně.

Téma: A strange holiday

Učivo: slovní zásoba

Cíl: procvičuje novou slovní zásobu

Zadání v hodině:

- soubor si vytiskni a podle instrukcí vyplň (poté nalep do sešitu) 

- zde najdeš výpisky o budoucím čase going to- vypiš si poznámky do sešitu (důležité informace- kdy se používá, jak se tvoří, jak vypadá oznamovací, záporná věta, otázka+ příklady vět)- vše se nauč, budeme se tomu věnovat během další hodiny

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Vše pošli na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 19.2. do 18:00.

 

Čtvrtek 18.2.

Připojte se v 11:50 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: A strange holiday

Učivo: slovní zásoba

Cíl: procvičuje novou slovní zásobu

Zadání v hodině:

- zopakování pravidel pro tvoření budoucího času

- uč 27/5b- přeložit, utvořit z nich věty k obrázkům

- PS 21/3,4

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení v PS a uč. na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 19.2. do 16:00.

 

Pondělí 15.2.

Připojte se v 12:45 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Kids

Učivo: slovní zásoba

Cíl: popisuje obrázky, pracuje s textem

Zadání v hodině:

- soubor zde PARTY- popíšeme obrázky, popovídáme o tématu

- PS 20/1 doplň rozhovor slovy v rámečku

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení v PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 16.2. do 16:00.

 

Pátek 5.2.

Pracujte samostatně.

Téma: Your future

Učivo: will v předpovědích

Cíl: procvičuje budoucí čas

Zadání v hodině:

- vyplň test do 16:00- pracuj samostatně, při zjištění podvádění dostaneš známku 5 

- PS 19/5 (pomocí závorek správně doplň budoucí čas), 6 (podle sebe odpověz na otázky, pomůže ti šedý rámeček: I think= myslím si, I don´t think= nemyslím si, I hope= doufám)

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli cvičení v PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 5.2. do 16:00.

 

Čtvrtek 4.2.

Připojte se v 11:50 na hodinu. Odkaz i zde.

Téma: Your future

Učivo: předložky, budoucí čas

Cíl: odpovídá podle poslechu

Zadání v hodině:

- PS 18/3 doděláme

- uč 25/5a poslech zde- napsat o jakém obrázku jednotliví lidí mluví; 5b- vypsat tabulku a informace o tom co si lidí myslí 

- procvičíme předložky in, on:

Doplň in, on:

 1. My family and I like to see ____ winter.
 2. We moved to this city _____ 2002.
 3. Goodbye children, see you ____ Monday.
 4. Where is he staying? ___ Germany.
 5. What´s ___ TV tonight?
 6. You can put the poster ____ door if you like.
 7. Do you know where the key is? Yes, it´s _____ your pocket.
 8. It says ___ the cover of CD who the singer is.

- zítra TEST předložky IN, ON+ slovní zásoba 2c- vyplň do 14:00

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení z PS i tabulku z poslechu na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 5.2. do 16:00.

 

Pondělí 1.2.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: Your future

Učivo: předložky in, on

Cíl: procvičuje předložky ve větách

Zadání v hodině:

- procvičíme předložky z minulé hodiny

- PS 19/4

- PS 18/3

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 2.2. do 16:00.

 

Čtvrtek 28.1.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Your future

Učivo: will

Cíl: vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- průběžně učit sl. zásobu 2C

- PS 18/1 přečíst, přeložit a zakroužkovat správnou odpověď

- vytiskni si soubor o předložkách zde a nalep do sešitu, uč se; můžete projít i zde na stránkách 

- uč 25/3b- vypsat do sešitu dva sloupečky (in, on) a vypsat do nich slovíčka v kruhu

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, cvičení z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 29.1. do 16:00.

 

Čtvrtek 28.1.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Your future

Učivo: will

Cíl: vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- průběžně učit sl. zásobu 2C

- PS 18/1 přečíst, přeložit a zakroužkovat správnou odpověď

- vytiskni si soubor o předložkách zde a nalep do sešitu, uč se; můžete projít i zde na stránkách 

- uč 25/3b- vypsat do sešitu dva sloupečky (in, on) a vypsat do nich slovíčka v kruhu

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, cvičení z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 29.1. do 16:00.

 

Pondělí 25.1.

Dnes pracujte samostatně.

Téma: Your future

Učivo: will

Cíl: vyplňuje dotazník o sobě

Zadání v hodině:

- říkali jsme si, že „will“ používáme u předpovědí, kdy si něco myslíme (náš názor)

- uč 24/1- přelož si otázky a své odpovědi zapiš do šs

- na tyto otázky se zeptej také jednoho ze svých spolužáků a napiš o něm min 8 vět (podívej se na uč 25/2b a podle vzorových vět napiš věty, např. Petr thinks that he will live in a big city.

- vytiskni soubor zde a podle textu zakroužkuj správnou odpověď 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Vše vyfoť a pošli na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 26.1. do 16:00.

 

Pátek 22.1.

Pracujte samostatně.

Téma: I live here

Učivo: There is/are, any/some

Cíl: procvičuje vazbu There is

Zadání v hodině:

PS 17/4- utvoř věty se záporem

- pusť si video a zodpověz otázky do šs:
How many people do you see in this video?

Where are they?

What are they doing?

What does „pivot“ mean?

What happened to the couch at the end?

- udělej online cvičení 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Vše vyfoť a pošli na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 22.1. do 19:00.

 

Čtvrtek 21.1.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Food

Učivo: počitatelná, nepočitatelná podst. jména

Cíl: procvičuje podstatná jména a používá ve větách

Zadání v hodině:

- projdeme si prezentaci o používání „will“ prezentace zde- úkol poslat

- uč 23/4a

- PS 16/2

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení z PS a uč. na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 22.1. do 16:00.

 

Pondělí 18.1.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: Detective of the year

Učivo: will for decisions

Cíl: vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- vyplň a zkus uhádnout slavnou osobu 

- PS 16/1- přečíst, přeložit, vyplnit

- projdeme si prezentaci o používání „will“

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli cvičení z PS na kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 19.1. do 16:00

 

Pátek 15.1.

Pracujte samostatně.

Téma: Místnosti

Učivo: předložky

Cíl: poznává obydlí v různých zemích světa

Zadání v hodině:

- TEST ZDE- VYPLŇ DO 15.1 do 16:00 

- PS 15/5- tvoř otázky v budoucím čase ze slov, která jsou uvedená v závorkách

Vysvětlení otázek:

Na začátku věty používáme „will“, poté podmět a zbytek slov na konci věty. Pokud je v otázkách slovo jako „what, how many rooms, how long, what time, how much, how“, použijeme ho na začátku věty a zbytek slov poskládáme podle pravidel uvedených výše (vše najdete i v tabulce co máte ve šs)

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli cvičení z PS na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 16.1. do 14:00.

 

Čtvrtek 14.1.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Budoucí čas

Učivo: will

Cíl: aktivně používá budoucí čas

Zadání v hodině:

- opakuj slovíčka 2A, TEST V PÁTEK

- znovu projít a naučit se z tabulky pravidla pro tvoření vět s „will“

- uč 21/4a, 6a

- poskládej správně věty v odkaze o době pocovidové 

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, pošli obě cvičení z uč. kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 15.1. do 16:00.

 

Pondělí 11.1.

Pracujte samostatně.

Téma: My bedroom

Učivo: Rooms, There is/are

Cíl: popisuje místnosti

Zadání v hodině:

- v souboru na stránkách najdeš tabulku o budoucím čase ( měl bys ji mít v šs, můžeš znovu vytisknout), znovu projdi a NAUČ SE

- PS 15/4

- vytiskni a vlep si soubor uložený na stránkách a doplň k číslům věty, které se týkají tvé budoucnosti (používej to co je v křišťálové kouli a will/won´t

- uč se slovíčka k tématu „space“, brzy si napíšeme test

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli cvičení v PS a věty ze souboru na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 12.1. do 16:00.

 

Pátek 8.1.

Pracujte samostatně.

Téma: Space

Učivo: Slovní zásoba space

Cíl: popíše předměty ve vesmíru

Zadání v hodině:

- pro zajímavost se podívej na video: How do you sleep in space? 

- PS celá strana 14

Podpora, pomoc konzultace:

Termín a kontrola: Pošli na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 9.1. do 16:00.

 

Čtvrtek 7.1.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Journey into space

Učivo: will

Cíl: vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- pusť si video; o čem dnes budeme mluvit? 

- uč. 20/1a- poslech slov zde, přiřaď slovíčka správně k obrázkům (kdo se nepřipojí, zapíše do sešitu)

- uč 20/2b přečíst, přeložit

- v souboru na stránkách najdeš tabulku o budoucím čase ( měl bys ji mít v šs, můžeš znovu vytisknout), znovu projdi a NAUČ SE

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Pošli cvičení v PS a vypsaná slovíčka z učebnice na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz nejdéle do 8.1. do 16:00.

 

Pondělí 4.1.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: Vánoce a opakování

Učivo: Writing o Vánočních prázdninách

Cíl: procvičuje minulý čas a píše o sobě

Zadání v hodině:

- jak si prožil/a Vánoce? budeme si o nich povídat

- napiš minimálně 10 vět (souvislý text) o Tvých vánočních prázdninách do šs (používej správný minulý čas)- text bude hodnocen ZNÁMKOU

Podpora, pomoc konzultace:

- v čase našich hodin se můžete ozvat na školní e-mail nebo Teams chat

Termín a kontrola: Text zašli na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 5.1. do 16:00.

 

Pátek 11.12.

Pracujte samostatně.

Téma: Revision unit 1

Učivo: minulý čas

Cíl: píše opakovací test

Zadání v hodině:

- vyplň test na lekci 1 zde (vložím ve 12:00) do 11.12. 18:00

 

Čtvrtek 10.12.

Připojte se na online výuku v 11:55. Odkaz i zde.

Téma: Revision unit 1

Učivo: minulý čas

Cíl: pravidelná, nepravidelná slovesa

Zadání v hodině:

 • PS 12/3, 13/5
 • Uč. 18/4 poslech zde
 • příští hodinu test na 1. lekci

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, všechny úkoly mi zašleš na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 10.12. do 16:00.

 

Pondělí 7.12.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: Revision UNIT 1

Učivo: slovní zásoba, minulý čas prostý

Cíl: opakuje lekci

Zadání v hodině:

- uč. 18/1 zapsat do šs (stačí doplněná slova)

- uč 18/2a vylušti a zapiš si minulý tvar daných sloves

- PS 12/1

- vytiskni si přiložený soubor a zapiš podle tabulky co kdo dělal minulý týden (U každé věty je jiný podmět, ten je napsaný v prvním řádku); pak nalep do sešitu /files/editor/112/What-did-you-do-last-week.docx

Termín a kontrola: Pokud se nepřipojíš, všechny úkoly mi zašleš na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 7.12. do 16:00.

 

Pátek 27.11.

Pracujte samostatně.

Téma: kids

Učivo: like, dislike

Cíl: tvoří věty

Zadání v hodině:

- PS 11/5- tvoř otázky ze slov s pomocí „like“ a pak odpověz (zkus podle pravdy)

- PS 11/6- napiš o svém kamarádovi (o jeho životě, rodině, co má rád a co spolu podnikáte), min 10 vět

Termín a kontrola: Pokud se připojíš k online hodině a zadané úkoly stihneme společně, nic posílat nemusíš. Kdo bude pracovat sám, pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 27.11. do 17:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 26.11.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: Kids

Učivo: like/dislike

Cíl: tvoří věty

Zadání v hodině:

- projdi a nauč se co máš v přiloženém souboru /files/editor/112/likedislike.docx

- uč 15/6a popiš pět obrázků kladnou větou s „like“ a dalších pět se zápornou větou s „like“

- PS 11/4

Termín a kontrola: Pokud se připojíš k online hodině a zadané úkoly stihneme společně, nic posílat nemusíš. Kdo bude pracovat sám, pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 26.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pondělí 23.11.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: Kids

Učivo: popis vlastností člověka

Cíl: tvoří věty

Zadání v hodině:

- pusť video zde a odpověz na otázky:

1) Where are the people?

2) Who are the people?

3) What is the kid doing?

4) How many balls is he using?

5) Can you do this?

6) What are the people doing at the end of the video?

- uč 14/1 poslech zde na stránkách 

- uč 15/2- napiš odpovědi do šs

Termín a kontrola: Pokud se připojíš k online hodině a zadané úkoly stihneme společně, nic posílat nemusíš. Kdo bude pracovat sám, pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 23.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pátek 20.11.

Pracujte samostatně.

Téma: Hello again

Učivo: slovní zásoba

Cíl: opakuje slovní zásobu

Zadání v hodině:

- PS 5/4

- vyjádření „ago“- přečti, zapiš nebo vytiskni a nauč se co je v souboru /files/editor/112/ago.docx

- PS 5/6- používej „ago“ a správný časový údaj, např. I was born 25 years ago. (Narodil jsem se před 25 lety.)

Termín a kontrola: Pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 20.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 19.11.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: My family

Učivo: be supposed to

Cíl: tvoří věty

Zadání v hodině:

- vypiš výpisky nebo vytiskni přiložený soubor a nauč se /files/editor/112/be-supposed-to.docx

- PS 9/4, 6 (doplň podle vzoru, používáš přítomný i minulý čas)

Termín a kontrola: Pokud se připojíš k online hodině a zadané úkoly stihneme společně, nic posílat nemusíš. Kdo bude pracovat sám, pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 19.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pondělí 16.11.

Pracujte samostatně.

Téma: Family

Učivo: family

Cíl: procvičuje slovní zásobu

Zadání v hodině:

- PS 8/2

online procvič zde

- napiš 8 vět o tvé rodině do šs

Termín a kontrola: Pokud se připojíš k online hodině a zadané úkoly stihneme společně, nic posílat nemusíš. Kdo bude pracovat sám, pošli v e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 16.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pátek 13.11.

Pracujte samostatně.

Téma: My family

Učivo: členové rodiny, přivlastňování

Cíl: umí dny v týdnu

Zadání v hodině:

- PS 8/1

- kolik členů má největší rodina na světě podle Guinessovy knihy rekordů? Tipni si a potom si pusť video zde (počítej s tím, že v některých zemích je možné mít i více manželek najednou)

Termín a kontrola: pošli vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 13.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 12.11.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz i zde.

Téma: My family

Učivo: sl. zásoba rodina,  

Cíl: opakuje slovní zásobu, vyhledává informace v textu

Zadání v hodině:

- uč 12 text my family- přečti

- uč 13/3- vyber 5 vět a do sešitu je napiš a doplň

- procvič slovíčka v online odkaze a už se slova 1C ve slovníčku https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Family_members/Family_-_Fill_in_%5E_true_or_false_dn243772lr

 

Termín a kontrola: pošli vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 12.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

Pondělí 9.11.

Připojte se na online výuku v 12:45. Odkaz i zde.

Téma: My weekend

Učivo: minulý čas, family

Cíl: procvičuje slovní zásobu a čas

Zadání v hodině:

- Uč 11/8- napiš odpovědi do ŠS

- pusť píseň zde a v souboru podle ní doplň chybějící slova, tučná slova přelož - můžeš nalepit do sešitu /files/editor/112/kygo-family.docx

- napiš do šs uč. 12/1a doplň jí – uč se slovní zásobu

 

Termín a kontrola: pošli vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 9.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pátek 6.11.

Pracujte samostatně.

Téma: Minulé časy 

Učivo: test, opakování

Cíl: mluví o sobě a o ostatních

Zadání v hodině:

- Test minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves zde 

- PS str. 79- učit slovesa + slovní zásobu první lekce

- uč 11/7a- pustit si poslech zde a napiš do šs kdo jakou aktivitu dělal minulý víkend (tvoř celé věty v minulosti)

Termín a kontrola: pošli vše vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 6.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 5.11.

Připojte se na online výuku v 11:50. Odkaz přijde na školní e-mail, pro jistotu vkládám i zde.

Téma: Zážitky

Učivo: minulý čas

Cíl: procvičuje minulý čas

Zadání v hodině:

 • PS 79 vpravo nahoře- umět slovesa v minulém tvaru
 • PS 6/1
 • Uč. 9/7- do šs vymysli věty s danými slovy (zadaná slova budou na konci věty)- celkem 6 vět
 • Procvič online zde 

Termín a kontrola: pošli vše vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do 5.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

pondělí 2.11.

Připojte se v pondělí na online výuku v 12:45. Odkaz přijde na školní e-mail, pro jistotu vkládám i zde.

Téma: Minulý čas

Učivo: tvary nepravidelných sloves  

Cíl: píše test, procvičuje slovesa

Zadání v hodině:

 • Test zde na stránce 
 • PS 79 nepravidelná slovesa- učit se poslední tři sloupečky+ umět česky
 • Uč. 11/5a- ze zadaných vět poskládej otázky (was/were)- napiš do ŠS
 • How was you holiday? – napiš mi min. 8 vět o tvých prázdninách (používej was/were, ale i pravidelná a nepravidelná slovesa v minulosti)

Termín a kontrola: pošli vše vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do pondělí 2.11. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pátek 23.10.

Dnes online hodina neproběhne, pracujte samostatně.

Téma: Opakování, Halloween

Učivo: minulý čas , sl. zásoba Halloween

Cíl: opakuje, rozšiřuje sl. zásobu o Halloweenu

Zadání v hodině:

- přelož věty do šs:

1) Nestálo to moc.

2) Kreslila obrázky pro kamarády.

3) Narodili se během druhé světové války.

4) Držel dveře když jsme odcházeli.

5) Naučil/a jsem se vše co jsem chtěla.

6) Můj strejda postavil všechny domy v naší ulici.

7) Řízla se do prstu, když vařila.

8) Šli jsme do divadla.

- vytiskni si přiložený papír o Halloweenu, z každé řady vyber jedno slovo, které do řady nepatří (neznámá slova si přelož), nebo vypiš slovíčka do sešitu /files/editor/112/odd-one-out-halloween-fun-activities-games-oneonone-activities-reading-c-10166.docx

Happy Halloween and have a nice holiday! :)

Termín a kontrola: pošli vše vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do pátku 23.10. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 22.10.

Připojte se ve středu na online výuku v 11:50. Odkaz přijde na školní e-mail, pro jistotu vkládám i zde.

Téma: Minulý čas

Učivo: pravidelná slovesa, poslech

Cíl: opakuje lekci, zná slovní zásobu Halloweenu

Zadání v hodině:

- procvič minulý čas pravidelných sloves v odkaze 

- PS 7/4, 7/5 (pomůže cv. 4)

- uč. 9/6a napiš odpovědi do ŠS, poslech najdeš zde na stránkách

Termín a kontrola: pošli vše vyfocené pomoci e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do čtvrtka 22.10. do 16:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Pondělí 19.10.

Připojte se v pondělí na online výuku v 12:45. Odkaz přijde na školní e-mail, pro jistotu vkládám i zde.

Téma: Pravidelná slovesa

Učivo: tvoření pravidelných sloves

Cíl: umí pravidla pro tvoření

Zadání:

- Shrnutí pravidel tvoření minulého času pravidelných sloves (mít napsané už z minulé hodiny + naučit se)

Končí-li sloveso na nevyslovované E (die, love, like, hate, dance), toto E se při přidání koncovky -ED vypustí.

liked - likeed

Končí-li sloveso na -Y a před ním předchází souhláska (např. STUDY), dojde ke změně Y na I:

studied - studyed

U slov, která končí na skupinu hlásek SOUHLÁSKA + SAMOHLÁSKA + SOUHLÁSKA (např. stop), dochází většinou ke zdvojování poslední souhlásky:

stopped

Není-li tato slabika přízvučná, souhláska se nezdvojuje:

opened - openned

 - Napiš do sešitu a dej do minulého času+ vymysli na ně anglickou větu:

 1. Want
 2. Happen
 3. Start
 4. Walk
 5. Love

- otázky tvoříme pomocným slovesem "do" v minulém čase, plnovýznamové sloveso zůstává v základním tvaru (Did you sleep last night?)

- odpověď: Yes, I/she/we did.              No, we/I/he didn´t.

- vytiskni si přiložená cvičení, nalep do sešitu a vyplň /files/editor/112/Pravidelna-slovesa.docx

 - Vyplň test zde do 19.10. 17:00 

 

Pátek 16.10.

Dnes online hodina neproběhne.

Téma: Nepravidelná a pravidelná slovesa

Učivo: Nepravidelná a pravidelná slovesa

Cíl: překládá věty

Zadání:

- přeložte věty do sešitu (minulý čas nepravidelná slovesa):

 1. V noci začal brečet.
 2. Našla jsem svoje klíče.
 3. Jedli jsme zdravé jídlo.
 4. Cítila se unaveně.
 5. Koupil mi květiny k narozeninám.
 6. Chytali (oni) ryby v našem jezírku.

- přečtěte si stránku zde a vypište si poznámky o tom jak tvoříme minulý čas pravidelných sloves (koncovka -ed; možná máte z minulého roku); hlavně vypište část „Poznámky k pravopisu“; VŠE SE NAUČTE

- v odkaze zde procvičuj minulý čas

Termín a kontrola: pošli pomocí e-mailu na adresu kruzliakova@zsbreznice.cz do pátku 16.10. do 15:00. Opravu vám zašlu na e-mail, poté co mi úkoly od vás přijdou.

 

Čtvrtek 15.10.

Zkuste se připojit na online hodinu ve 11:50. Odkaz na hodinu vám přijde na školní e-mail, pro jistotu přikládám i odkaz zde. POKUD ONLINE HODINA NEPROBĚHNE, ÚKOLY A E-MAIL NA ODESLÁNÍ MÁTE SEPSANÉ NÍŽE.