E- výuka 2020-2021

Dějepis - 8.b

Publikováno: 25.9.2020 Autor(ka): Jana Čížková

Úkol na 22.dubna - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Moderní doba

Učivo: Imperialismus. Kolonialismus.

Cíl: Objasní význam pojmů

Zadání: IMPERIALISMUS - zapíšete do sešitu, mapu nekreslíte, vše probereme na online hodině

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 19.dubna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Vznik marxismu

Cíl: Vytváří prezentaci

Zadání: Budete pokračovat ve vytváření prezentace. Pokyny a podrobnosti k PREZENTACI

Termín: Vytvořené prezentace mi pošlete na Teams nebo na email jana.cizkova@zsbreznice.cz do středy 21. dubna

 

Úkol na 15.dubna - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Podnikání

Cíl: Umí vysvětlit spolupráci mezi podniky

Zadání: Nové informace a poznámky - PODNIKÁNÍ - vysvětlíme si a zapíšete do sešitu, úkoly doplníte

Termín: Vypracované otázky pošlete opět na email jana.cizkova@zsbreznice.cz také do středy 21. dubna

 

Úkol na 12.dubna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Vznik marxismu

Cíl: Vytváří prezentaci

Zadání: Pokyny a podrobnosti k PREZENTACI

Termín: Vytvořené prezentace mi pošlete na Teams nebo na email jana.cizkova@zsbreznice.cz do středy 21. dubna

 

Úkol na 8.dubna - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Opakování - Evropa ve 2. polovině 19. století

Cíl: Popíše změny ve společnosti

Zadání: Opakování proběhne pomocí aktivit na wordeall.net

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 29.března:

Téma: Náboženství

Učivo: Velikonoce

Cíl: Pracuje s internetem

Zadání: ZDE máte zadání na dnešní hodinu - až otevřete odkaz, postupujte podle pokynů

Termín: Celý kód, který vám vyjde po ukončení práce, pošlete na můj email do Velikonoc

 

Úkol na 25.března - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Marxismus - leninismus

Cíl: Popíše názory Marxe a Engelse

Zadání: Poznámky máte již napsané, vysvětlíme si, jak si představovali společnost Marx, Engels a Lenin

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 22.března:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Vznik marxismu

Cíl: Pochopí podstatu nové ideologie

Zadání: Tentokrát si jenom napište do sešitu základní informace o MARXISMU - vysvětlíme si vše ve čtrvtek při online hodině

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkol na 18.března - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Habsburská monarchie

Cíl: Vysvětlí situaci v Habsburské monarchii

Zadání: Zkontrolujeme si řešení úkolů z minulé hodiny. Vysvětlíme si situaci v HABSBURSKÉ MONARCHII.

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 15.března:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 

Cíl: Pracuje s učebnicí

Zadání: ZDE najdete úkoly na dnešní hodinu

Termín: Vypracované odpovědi pošlete do online hodiny - čtvrtek 18. března na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: 1848

 

Úkol na 11.března - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Německo

Cíl: Popíše důvody a průběh revoluce v Německu

Zadání: Zkontrolujeme vypracované úkoly o revoluci v Itálii a Francii. Zapíšeme a vysvětlíme si průběh revoluce v NĚMECKU

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 8.března:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Itálie, Francie

Cíl: Doplní znalosti o Francii a Itálii

Zadání: OPAKOVÁNÍ k revoluci 1848-1849

Termín: Vypracované odpovědi pošlete do online hodiny ve čtvrtek 11. března na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: OPAKOVÁNÍ

 

Úkol na 4.března - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Itálie

Cíl: Doplní informace o Francii a Itálii v 19. století

Zadání: Vysvětlíme si, co se odehrávalo na území Francie a Itálie ve 2. polovině 19. století

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkol na 1.března:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849 - Itálie

Cíl: Objasní události na území Itálie

Zadání: Do sešitu si napíšete poznámky, nakreslíte mapu - ITÁLIE. Při online hodině si vše vysvětlíme

Termín: Neposíláte nic

 

Úkol na 25.února - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849

Cíl: Popíše události ve Francii

Zadání: Společně si probereme odpovědi na zadané otázky z minulé hodiny. Ujasníme si události ve Francii v letech 1848 - 1849

Termín: Nic neposíláte

 

Úkol na 22.února:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Opakování - letopočty

Cíl: Procvičí určování století a tisícíletí

Zadání: Zde máte ZADÁNÍ

Termín: Vypracované úkoly pošlete do čtvrtka 25. února na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: OPAKOVÁNÍ

 

Úkol na 18.února - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848-1849

Cíl: Pracuje s mapou Evropy

Zadání: Vysvětlíme si události z let 1848-1849. Budeme pracovat s MAPOU

Termín: Neposíláte nic

 

Úkol na 15.února:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Revoluce 1848- 1849

Cíl: Vysvětlí důvody nepokojů v Evropě

Zadání: Dnes si pouze zapište do sešitu informace o situaci v Evropě ve druhé polovině 19. století - REVOLUCE 1848-1849. Nakreslete si i mapku, která je na začátku poznámek.

Termín: Nebudete posílat nic. Všechno si společně vysvětlíme ve čtvrtek při online hodině.

 

Úkol na 4.února - online hodina - 10:00 hodin:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: České národní obrození

Cíl: Upevní znalosti o ČNO

Zadání: Společně si projdeme, vysvětlíme průběh a důležitost národního obrození v Čechách

Termín: Nebudete posílat nic

 

Úkol na 1.února:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: České národní obrození

Cíl: Doplní znalosti o ČNO

Zadání: Podívejte se na videa o ČNO - https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

                                                           https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

                                                           https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0

Termín: Nic neposíláte. Ve ČTVRTEK 4. ÚNORA budeme mít ONLINE hodinu, tak si všechno shrneme společně.

 

Úkol na 28.ledna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: České národní obrození

Cíl: Pochopí důležitost národního jazyka pro lid

Zadání: Napište si do sešitu a vypracujte úkol - ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ

Termín: Pošlete do středy 3. února na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ

 

Úkol na 21.ledna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: V a JV Evropa v 19. století

Cíl: Porovná vývoj evropských států

Zadání: V a JV Evropa

Termín: Vypracované úkoly pošlete do úterý 26. ledna na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: V a JV Evropa

 

Úkol na 14.ledna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Vývoj USA

Cíl: Popíše průběh občanské války

Zadání: Nejprve shlédněte místo mého výkladu video o vývoji USA - https://www.youtube.com/watch?v=PmQ0s9AtmVo

             Napište si do sešitu OBČANSKÁ VÁLKA V USA

Termín: Nebudete nic posílat

 

Úkol na 7.ledna:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Kapitalismus

Cíl: Umí vysvětlit význam pojmů k tématu

Zadání: Zde máte nové poznámky a úkoly - PRŮMYSL a KAPITALISMUS

Termín: Vyplněné úkoly pošlete do středy 13. ledna na email janacizkova@zsbreznice.cz

Řešení: PRŮMYSL a KAPITALISMUS

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

 

Úkol na 15.prosince:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Opakování - významné osobnosti

Cíl: Upevní, utřídí získané znalosti

Zadání: Zopakujete si základní informace o osobnostech, o kterých jsme se letos učili. Vytvoříte prezentace - ZADÁNÍDneska si dohledejte informace na počítačích a pokračujte v práci.

Termín: Zatím neposíláte nic

 

Úkol na 14.prosince:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Opakování - významné osobnosti

Cíl: Upevní, utřídí získané znalosti

Zadání: Zopakujete si základní informace o osobnostech, o kterých jsme se letos učili. Vytvoříte prezentace - využijte sešity, učebnice, v učebně dějepisu jsou ve skříni staré učebnice a na polici jsou atlasy - ZADÁNÍ.

Prosím - zajistěte na příští hodinu dějepisu počítačovou učebnu - úterý 15.prosince 7. vyučovací hodina - můžete si tam dohledat některé informace.

Termín: Zatím neposíláte nic

 

Úkol na 7.prosince:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Průmyslová revoluce - 1.polovina 19.století

Cíl: Popíše rozvoj průmyslové výroby

Zadání: Pracujete do sešitu - POZNÁMKYOBRÁZKYSKLÁDAČKA

Termín: Nebudete nic posílat

 

 

Úkol na 1.prosince:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Vídeňský kongres

Cíl: Seznámí se se změnami v Evropě po napoleonských válkách

Zadání: Informace o Vídeňském kongresu zapište do sešitu - Vídeňský kongres. Pro lepší pochopení si pusťte prezentaci - poslouchejte pozorně -

             https://www.youtube.com/watch?v=0W6qjbXg6SY

Termín: Posílat nebudete nic. Pouze doplňte opakování o Napoleonovi I. (kdo ještě neposlal - máte dvě části)

 

Úkol na 30.listopadu:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Francie v 18. století a v 19. století

Cíl: Upevní znalosti o Francii - 19. století

Zadání: Druhá část opakování - Francie, Napoleon I. - PRACOVNÍ LIST 2. Využijte poznámky v sešitě a učebnici.

Termín: Vyplněný pracovní list mi opět pošlete co nejdříve na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: PRACOVNÍ LIST 2

 

Úkol na 26.listopadu:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Francie v 18. století a v 19. století

Cíl: Upevní znalosti o Francii - 19. století

Zadání: První část opakování - Francie, Napoleon I. - OPAKOVÁNÍ

Termín: Vyplněný pracovní list mi opět pošlete do 2. prosince na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

Řešení: PRACOVNÍ LIST 1

 

Úkol na 19.listopadu:

Téma: Státní svátky

Učivo: Státní svátek - 17. listopad

Cíl: Vysvětlí a pochopí důvody a důležitost st. svátku - 17. listopad

Zadání: 17. listopad

Termín: Vypracované zadání mi pošlete do středy 25.listopadu na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

 

Úkoly na 12.listopadu:

Téma: Novověk - konec 18. století - 19. století

Učivo: Francie v 18. století a v 19. století

Cíl: Popíše situaci ve Francii

Zadání: Napíšete si do sešitu přehled událostí ve FRANCII

             Pro představu si pusťte VIDEO

Termin: Většina z vás pracovala poslední hodiny moc pěkně. Tentokrát mi nebudete nic posílat

 

Úkoly na 5.listopadu (čtvrtek):

Téma: Novověk - od 2. poloviny 17. století do konce 18. století 

Učivo: Habsburská monarchie - Marie Terezie a Josef II.

Cíl: Utřídí a upevní získané znalosti o Habsburské monarchii

Zadání: ZDE naleznete shrnutí - úkoly, které se týkají Marie Terezie a Josefa II.

Termín: Pracovní list vypracujte do středy 11.listopadu a pošlete mi je na email jana.cizkova@zsbreznnice.cz

Řešení: Marie Terezie a Josef II.

 

Zdravím všechny. Už jsem doma z nemocnice, takže začnu pomalu fungovat. Děkuji všem, kteří se doma snaží učit. Vím, že to není jednoduché.  Kdybyste ode mne cokoliv potřebovali, tak napište na email jana.cizkova@zsbreznice.cz. Úkoly, které jste mi posílali, zkontroluji co nejdříve.

 

Úkoly na 19. - 23. října:

Téma: Novověk - od 2. poloviny 17. století do konce 18. století 

Učivo: Habsburská monarchie - Josef II.

Cíl: Srovná způsob života a formy vlády zemí Evropy

Zadání: Napište si poznámky - JOSEF II. - toto téma najdete v učebnici na str. 40-41.

             Zde máte odkaz na krátké video - https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

             K opakování tématu Marie Terezie a Josef II. bude sloužit PRACOVNÍ LIST.

Termín: Vypracované úkoly z pracovního listu mi pošlete do pátku 23.října na email jana.cizkova@zsbreznice.cz

 Řešení pracovního listu: 1D, 2E, 3G, 4F, 5A, 6C, 7B

 

 

Úkoly na 12.října (pondělí):

Téma: Novověk - od 2. poloviny 17. století do konce 18. století 

Učivo: Habsburská monarchie - reformy Marie Terezie

Cíl: Srovná způsob života a formy vlády zemí Evropy

Zadání: Nejprve si napište poznámky - MARIE TEREZIE.

         Potom si pusťte videa v pořadí, jak jsou vložena - https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w 

                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGk                                                                                       

          Učivo si můžete přečíst v učebnici dějepisu na str. 37-40.

Termín: Posílat nemusíte nic. 

 

 

 

Úkoly na 5.října (pondělí):

TÉMA -VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE - seznámíte se s událostmi, které ovlinily život ve Francii v 18. století.

Napíšete si do sešitu poznámky (jsou docela dlouhé) - VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE a pak se podíváte na desetiminutové video k tomuto tématu - https://www.youtube.com/watch?v=pNt1sStfQJo

O všem si popovídáme příští pondělí v hodině dějepisu. Zítra půjdete na počítače a budete vypracovávat úkoly k tomuto tématu.

 

Úkoly na úterý 29.9.2020:

Téma: VZNIK USA

Už známe, jak vznikaly středověké státy. Dnes pochopíte, jak vznikaly Spojené státy americké. Objasníte si též postavení lidí v koloniích.

Poznámky: /files/editor/19/files/Vznik-USA.pdf.

Podívejte se na video k tomuto tématu - https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA.

Poznámky mi neposílejte. Všechno si společně vysvětlíme příští hodinu dějepisu.