E- výuka 2020-2021

Přírodopis 8.B

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Lucie Karasová

8.B výsledky výuky na dálku - ZDE

 

20.4. 2021    

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Řízení lidského těla - Nervová soustava I. část

Cíl: vysvětlí rozhodující význam nervové soustavy pro řízení lidského těla

 1. Dnes pracujete samostatně. Pokračujte v tématu Řízení lidského těla, str. 78 – 79. Důležité pojmy k zapamatování z textu jsou: nervová soustava člověka a její základní stavba (obr. 157), nervový vzruch, nervová buňka, mícha a její vnitřní stavba (obr. na str. 79 nahoře uprostřed).
 2. Doplňte tato cvičení v PS: str. 31/82 a 84
 3. Zápis – ZDE. Zkontrolujte si, zda máte také základní zápisy o řízení organismu z 3.11. a 6.11.!
 4. Procvičování: Hormony  Hormony II  Nervová soustava  Mozek a mícha
 1. Posílací úkol není.

 

16.4. 2021    

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Opakování

Cíl: prohlubuje znalosti o orgánových soustavách lidského těla

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. V této hodině se zaměříme na opakování orgánových soustav. Odkaz – ZDE.
 2. Pracovní sešit str. 30/cv. 80 a 81a.
 3. Posílací úkol bude určen pro konkrétní žáky.

 

 

13.4. 2021    

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Řízení lidského těla

Cíl: znát žlázy s vnitřním vyměšováním, základní hormony a jejich hlavní význam

 1. Učivo na další dny je Řízení lidského těla - Hormonální a nervová soustava.
 2. Ve školním sešitu již máme úvod k hormonální a nervové soustavě (3. a 6.11. z učiva o obratlovcích!!) Bylo by dobré si zápisy zkontrolovat, pročíst a zopakovat si základní pojmy: nervová buňka = neuron, rexlexy a rexlexní oblouk, centrální nervová soustava, mozek, mícha, obvodové nervy, hormon, žlázy s vnitřním vyměšováním.
 1. Začneme soustavou hormonální – přečtěte si o tématu v učebnici na str. 75 - 77
 2. Zapište zápis na hormonální soustavu – ZDE
 3. Nové pojmy a souvislosti vysvětlíme na online hodině v pátek.
 4. Posílací úkol není.

 

9.4. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Vylučovací soustava

Cíl: ví, které soustavy se podílí na odstraňování odpadních látek z těla

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle učebnice str. 74 a obrázků interaktivní učebnice přírodopisu pro 8. r. a víceletá gymnázia nakl. Fraus.
 1. Zkontrolujeme test z 26.3.
 2. Zápis – ZDE.
 3. Posílací úkol není.

 

6.4. 2021     

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Opakování

Cíl: prohlubuje znalosti o orgánových soustavách lidského těla

 1. V této hodině se zaměříte na opakování orgánových soustav.
 2. Samostatně pracujte v pracovním sešitě: str. 27/cv. 72 a str. 29/cv. 78. Pozorně čtěte zadání, nezapomeňte použít pastelky!
 1. Posílací úkol: Vypracovaná cvičení posílejte do 8.4. 18:00.

 

30.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Mízní soustava

Cíl: vědět o významu mízní soustavy, znát její funkci

 

 1. V této hodině budete pracovat samostatně. Doplníte si učivo o mízní soustavě a seznámíte se s významem mízních uzlin a sleziny, které k této soustavě náleží.
 2. Na str. 72 úplně nahoře začíná povídání o mízní soustavě, končí na str. 73. Zaměřte se na pojmy tkáňový mok, míza, mízní uzliny, slezina. 
 1. Zápis - ZDE, k zápisu si nakreslete obrázek sleziny ze str. 73 v uč.
 2. Posílací úkol není.

 

26.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Hygiena dýchací soustavy, příprava na test

Cíl: doplnit některé důležité pojmy k učivu z minulé hodiny

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle interaktivní učebnice přírodopisu pro 8. ročník a víceletá gymnázia nakl. Fraus – doplníme učivo o hygieně dýchací soustavy.
 2. V druhé polovině hodiny vyplníte test na téma dýchací soustava + základní pojmy z první pomoci (při zástavě srdce a dechu).
 3. Odkaz na test – ZDE.
 1. Posílací úkol je test.

 

 

23.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Hygiena dýchací soustavy

Cíl: doplnit některé důležité pojmy k učivu minulé hodiny

 1. V této hodině budete pracovat samostatně.
 2. Do šs doplníte pomocí učebnice a internetu pojmy a zopakujete si podle seznamu učivo k pátečnímu testu – pojmy i učivo – ZDE
 3. Využijte k procvičení tyto testy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2005    https://www.skolasnadhledem.cz/game/2008    https://www.skolasnadhledem.cz/game/6523
 4. Posílací úkol není.

 

 

19.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Hygiena dýchací soustavy

Cíl: znát škodlivé vlivy kouření a vliv správného životního stylu na zdraví

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle učebnice str. 64 a s použitím webu https://www.kurakova-plice.cz/
 2. Příští týden bude test na téma: dýchací soustava, základní pojmy z první pomoci (zástava dechu, neodkladná resuscitace), hygiena dýchací soustavy.
 3. Posílací úkol není.

 

16.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: První pomoc při zástavě dechu

Cíl: seznámit se se zásadami první pomoci při zástavě dechu

 1. V této hodině budete pracovat samostatně a prostřednictvím prezentace se seznámíte s některými dalšími důležitými pojmy a zásadami první pomoci.
 2. V prezentaci přejděte na snímek č. 75 – přečtěte a zapište do šs, co je resuscitace a jak se provádí nepřímá masáž srdce.
 3. Snímek č. 77 – přečtěte a zapište si, kdy se má provádět dýchání z plic do plic a co je to AED
 4. Snímek č. 79 – překreslit schéma postupu neodkladné resuscitace do šs, možno i vytisknout a nalepit si!
 5. Kontrola zápisků v pátek!
 6. Posílací úkol není.

 

12.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Dýchací soustava

Cíl: znát stavbu dýchací soustavy, umět vysvětlit mechanismus přenosu kyslíku do krve a zpětné vyloučení oxidu uhličitého

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle učebnice str. 62–65 a podle zápisu – ZDE.
 2. Posílací úkol: není

 

9.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Opakování - oběhová soustava

Cíl: seznámit se s praktickými informacemi a vyzkoušet si, jak reaguje srdce na fyzickou námahu

 1. V dnešní hodině si zopakujete učivo o oběhové soustavě a srdci a vyzkoušíte si některé praktické dovednosti. Veškeré informace a otázky, na které budete odpovídat, jsou v pracovním listu – ZDE.
 2. Odpovědi řešte pomocí učebnice, šs a také internetu. Můžete si stáhnout pracovní list a řešit otázky rovnou, nebo vypracovat odpovědi do šs.
 3. Posílací úkol: Vypracované odpovědi pošlete na můj mail či whatsApp do čtvrtka 11.3. 18:00.

 

5.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Činnost srdce

Cíl: rozumět činnosti srdce, znát příčiny některých onemocnění oběhové soustavy

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle zápisků s odkazy – ZDE, podle obrázku – ZDE

a podle učebnice str. 69–70.

 1. Posílací úkol: není

 

2.3. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Srdce a jeho stavba

Cíl: rozumět stavbě srdce

 1. V dnešní hodině si připravíte podklady k výkladu o činnosti srdce, který budete mít online v pátek.
 2. Pozorně přečtěte a zapište zápis – ZDE a pod zápis nakreslete obrázek srdce s popisem – ZDE.
 3. Posílací úkol: Zápis i s obrázkem pošlete ke kontrole do 3.3. 18:00.

 

26.2. 2021

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Rozvádění látek po těle

Cíl: připomenout si základní funkce krve, umět vysvětlit, co je plicní a tělní oběh

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle učebnice str. 66–73, učebnice pro 8. ročník přírodopisu pro ZŠ

a víceletá gymnázia nakl. Fraus a poznámek určených k zápisu.

 1. Začátek hodiny věnujeme opakování – složení krve.
 2. Zápis – ZDE
 3. Posílací úkol není.
 4. Test pro ty, kteří ještě neposlali - ZDE - 9:40 - 10:15

 

 

23.2. 2021  

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Civilizační nemoci – dokončení

Cíl: umět pojmenovat příčiny některých civilizačních chorob

 1. Dokončete zápis – ZDE. V zápise prohlédněte odkazy s obrázky.
 2. Procvičte si:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5013

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5991

 1. Posílací úkol není.

 

19.2. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Civilizační nemoci

Cíl: umět pojmenovat příčiny některých civilizačních chorob

Hodina proběhne online – odkaz na Teams - ZDE

 1. Hodina bude vedena podle prezentace a zápisu o civilizačních nemocech.
 2. Správné řešení posledního testu.
 3. Zápis – ZDE - poznámky končí nad přerušovanou čárou.
 4. Posílací úkol – vysvětlíme si v hodině: Obal doma používané potraviny (sušenka, čokoláda, sýr, jogurt, müsli, džus…) položte na sešit. Najděte ve složení výrobku obsah sacharidů, tuků a bílkovin a jakou má výrobek hmotnost. Hodnoty napište čitelně do sešitu vedle obalu. Potom nafoťte a pošlete spolu s nafocenými poznámkami z celého týdneke ke kontrole do do 21.2. 18:00.

 

16.2. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví – civilizační nemoci

Cíl: rozeznat zdravou a nezdravou výživu a znát složení zdravé potravy,

      umět pojmenovat příčiny některých civilizačních chorob

 1. Projděte si pečlivě prezentaci o složení potravy a o základních principech zdravé výživy – ZDE
 2. Zápis – do šs opište text z prezentace – snímek č. 1,3,7,8
 3. Body ze snímku 7 budeme podrobně rozebírat v online hodině – promyslete, proč platí!
 4. Posílací úkol není.

 

5.2. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Opakování – svalstvo

Cíl: procvičit znalosti o svalstvu a jeho funkci v organismu

Hodina proběhne online – odkaz na Teams ZDE

 1. Hlavní úkol této hodiny je vyplnění a odeslání testu – ZDE.
 2. Test bude aktivní pouze po dobu vaší vyučovací hodiny.
 3. Posílací úkol je pouze test.

 

 

2.2. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Funkce jater

Cíl: znát funkci jater a jejich význam pro organismus

Hodina proběhne online – odkaz na Teams ZDE

 1. Kontrola cvičení v pracovním sešitu.
 2. Funkce jater v organismu – výklad (učebnice str. 56-57)
 3. Pod zápis z minulé hodiny nakreslete obrázek jater ze str. 56 v učebnice, barevně a s pečlivým popisem!
 1. V pátek 5.2. bude připraven online test na téma svalstvo!
 2. Posílací úkol není.

 

 

26.1. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Využívání potravy – trávicí soustava

Cíl: zná funkce částí trávicí trubice

 1. Tento týden máte pouze jednu hodinu přírodopisu, povinností bude ale poněkud více.
 2. Opakování v pracovním sešitě: str. 20/cv.48, 49, 50
 3. Doplníte si zápisky o trávicí soustavě: ZDE, játra a jejich funkci budeme ještě podrobně vysvětlovat!
 4. K zápisu náleží také cvičení v pracovním sešitě – str. 22/55a, 56a,b, která si vypracujete z učebnice (str. 52.)
 1. Posílací úkol: PS str. 20/cv. 48, 49, 50 a str. 22/55a, 56a,b – pošlete do neděle 31.1. 18:00.

 

22.1. 2021

Téma: První pomoc

Učivo: Základy první pomoci – poranění páteře, šokové stavy

Cíl: znát základy první pomoci

 Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Výklad bude veden podle online portálu Masarykovy univerzity pro výuku první pomoci

         pro učitele – ZDE 

 1. Posílací úkol není.

 

 

19.1. 2021

Téma: Základní životní funkce lidského těla

Učivo: Využívání potravy – trávicí soustava

Cíl: pochopit, co to je tkáňový mok a stálé vnitřní prostředí

 1. Správné řešení prověrky z minulé hodiny -ZDE
 2. Základní životní funkce lidského těla jsou zajišťovány mnoha orgánovými soustavami. Ke správné činnosti a vůbec životu buněk je nutné stálé vnitřní prostředí. Přečtěte a zapište – ZDE.
 3. Posílací úkol není.

 

15.1. 2021

Téma: Tvar a pohyb těla

Učivo: Svalstvo, opakování – kostra

Cíl: znát vnitřní stavbu kosterního a hladkého svalstva a umět popsat hlavní svalové skupiny

 Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Hodina bude vedena podle obrázků v učebnici a k výkladu použijeme také obrázky z učebnice přírodopisu pro 8. ročník a víceletá gymnázia nakl. Fraus.
 2. V druhé části hodiny bude aktivní odkaz na slíbené opakování o kostře – ZDE.
 3. Odkaz bude aktivní jen tento den do 13:30. Opakování má formu pracovního listu. List si stáhněte k sobě do PC a pokud možno vyplňte na počítači (kvůli čitelnosti), pak pošlete dnes do 13:30 jako přílohu, popř. fotografii. Pokud píšete opravdu čitelně, vyplňte klidně rukou a ofocené pošlete.

 

12.1. 2021

Téma: Tvar a pohyb těla

Učivo: Svalstvo

Cíl: znát vnitřní stavbu kosterního a hladkého svalstva

 1. Zopakujte si podle učebnice (str.12 - 13) nebo podle zápisu typy svalstva a jejich vnitřní stavbu – probírali jsme na podzim. Vnitřní stavba svalů člověka a  princip jejich činnosti je stejný jako u jiných obratlovců.
 2. U člověka se budeme věnovat především svalstvu kosternímu – z praktického hlediska mají tyto znalosti lidského těla pro nás velký význam.
 3. Na str. 48-50 v učebnici si pozorně pročtěte článek o svalstvu a zapište zápis – ZDE
 4. Posílací úkol není a test na kostru bude v pátek v rámci online hodiny.

 

8.1. 2021

Téma: Tvar a pohyb těla

Učivo: Spojení kostí, stavba kosti, první pomoc při zlomeninách

Cíl: umět popsat stavbu dlouhé kosti a znát základy první pomoci při zlomeninách

Hodina proběhne online, odkaz na Teams – ZDE

 1. Spojení kostí – budeme postupovat podle obrázků a textu učebnice Fraus, tabulka a kostra s barevnými značkami podle tabulky – ZDE
 2. Stavba dlouhé kosti – naše běžná učebnice str. 47/obr. 85 - prohlédněte
 3. Stavba kloubního spojení – naše běžná učebnice str. 47/obr. 84 - prohlédněte
 4. Zhlédněte tato videa o ošetření zlomenin:

https://www.youtube.com/watch?v=nnVWikMrGhc&ab_channel=CMSTV%40FILMSTUDIOCOMVISION – zavřená zlomenina

https://www.youtube.com/watch?v=WeumU8dPC24&ab_channel=CMSTV%40FILMSTUDIOCOMVISION – otevřená zlomenina

 1. Úkol: do šs opsat tabulku (viz výše) a v pracovním sešitě udělat

cvičení 46/str.19 – neposílat!!! Příští týden bude testík – téma je lidská kostra.

 

 

5.1. 2021

Téma: Tvar a pohyb těla

Učivo: Lidská kostra – lebka, kostra končetin

Cíl: umět popsat stavbu lebky a kostru končetin

 1. Při presenční výuce v minulých hodinách jsme se naučili, jakou stavbu má páteř a hrudník. Dnes doplníme ještě stavbu lebky a horní a dolní končetiny.
 2. Podle učebnice na str. 45 a 46 doplníte v pracovním sešitě tato cvičení: str. 17/41 – jen popsat, str.18/cv.42 a 44
 3. Procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5994 - základní stavba lidské kostry

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3045 - poznávání podle rentgenových snímků

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1997 - křížovka s pojmy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1998 - celá kostra

 1. Posílací úkol: ofocenou stranu 18 v pracovním sešitě pošlete ke kontrole již 5.1. do 15:00, snažte se udělat úlohy v hodině…

 

11.12. 2020

Téma: Povrch těla – člověk

Učivo: První pomoc při poranění kůže

Cíl: znát postupy při poskytování první pomoci

 1. Tuto hodinu budete také pracovat samostatně. U každé orgánové soustavy člověka se budeme seznamovat také se základy první pomoci a způsoby zachování zdraví.
 2. Prohlédněte si tato tři videa:

 - ošetření ran - ZDE

 - opaření - ZDE

- poleptání - ZDE

 1. Do školního sešitu si přepište tabulku „První pomoc při poškození kůže“ ze str. 42 v učebnici.
 2. Příští týden si napíšete prověrku: Povrch těla = kůže, lidské rasy. (8.A ve středu, 8.B v úterý).
 3. Odesílací úkol není.

 

 

8.12. 2020

Téma: Povrch těla - člověk

Učivo: Lidské rasy

Cíl: dokončit látku z minulé hodiny a procvičit učivo o kůži

 1. Dopíšeme zápis z minulé hodiny – ZDE
 2. Procvičte si učivo o kůži:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2013

 1. Dokončete cvičení 37/str. 16 v pracovním sešitě.
 2. Posílací úkol: celé cvičení 37 ofoťte a pošlete do 8.12. 18:00 .

 

 

27.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Chování obratlovců

Cíl: poznat životní projevy obratlovců a umět je popsat u běžného druhu

Hodina proběhne online, odkaz na Teams - ZDE

 1. Chování obratlovců máme v naší učebnici na str. 34-36. Doporučuji před shrnutím ve výkladu níže pročíst.
 2. Výklad, zápis, odkazy – ZDE
 3. Vyplňte a odešlete TEST – ZDE do 28.11. 18:00, odkaz bude aktivní až v hodině.

 

24.11. 2020

Téma: Ochrana přírody

Učivo: Ochrana obratlovců

Cíl: vědět o zákonech, smlouvách vyhlášených na ochranu volně žijících druhů, znát důležité organizace

na ochranu přírody

 1. V učebnici máme stručné seznámení s tématem. Stránky 36 a 37 je potřeba si přečíst.
 2. Ve výkladu a zápisu najdete doplnění učiva – ZDE
 3. Odesílací úkol není.

   

 

20.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Rozmnožování obratlovců – procvičování

Cíl: umět vysvětlit princip pohlavního rozmnožování, procvičit důležité pojmy

Hodina proběhne online – odkaz na Teams – ZDE

 1. K opakování a procvičování budete potřebovat pracovní sešit na str. 14 a učebnici na str. 30 - 34
 2. Společně vyplníme cvičení cv. 31 a 32. Pokud bude někdo na hodině chybět, pokusí se podle učebnice doplnit cv. 32, alespoň řádky: 1 – 6, 13, 15! – náhled číslování řádků - ZDE
 3. Otázky z cvičení se objeví v dalším testu (příští týden).
 4. Odesílací úkol není.

13.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Rozmnožování obratlovců

Cíl: umět vysvětlit princip pohlavního rozmnožování

Hodina proběhne online – odkaz na Teams - ZDE

 1. Výklad bude veden podle textu v učebnici – str. 30 – 34.
 2. Zápis s odkazy na videa – ZDE
 3. Vyplňte a odešlete test – ZDE - odkaz bude aktivní v závěru 2. vyučovací hodiny
 4. Posílací úkol je vyplněný test - do 14.11. 18:00.

10.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Smyslové orgány

Cíl: pochopit, jak dochází k přenosu informací z vnějšího prostředí smyslovými orgány

 1. S řízením organismu úzce souvisí funkce smyslových orgánů. Přečtěte si v učebnici str. 27 – 29
 2. Projděte prezentaci – ZDE
 3. Zapište zápis – ZDE
 4. Test bude v pátek.

 

6.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Řídící soustavy – průběh nervové činnosti

Cíl: pochopit, že organismus obratlovců je řízen hormony a nervovou soustavou

hodina proběhne online - odkaz na Teams - ZDE

 1. Dnes doplníme učivo o řízení organismu – výklad a zápis – ZDE
 2. Zkontrolujeme společně cvičení, co jste měli za domácí úkol z minulé hodiny.
 3. Posílací úkol: není, ale připravte se na test v příští týdnu – oběhová soustava, složení a funkce krve, řídící soustavy.

 

3.11. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Řídící soustavy

Cíl: pochopit, že organismus obratlovců je řízen hormony a nervovou soustavou

 1. Na str.23–25 (konec nad otázkou 9) v učebnici si pozorně pročtěte text k řídícím soustavám.
 2. Je důležité pamatovat si tyto věci:
 • Řízení organismu obratlovců probíhá 2 způsoby – pomocí hormonální a nervové soustavy
 • Hormonální řízení je pomalé, nervové řízení rychlé
 • Hormonální soustava řídí děje v organismu prostřednictvím látek = hormonů, nervová soustava prostřednictvím nervových vzruchů, které se šíří propojenými nervovými buňkami
 • Stavbu nervové buňky – str. 24/obr. 35 – nervová buňka = neuron - vypadá trochu jako strom s kořínky, je rozvětvená – má kontakty s množstvím dalších nervových buněk.
 • Základní stavbu celé nervové soustavy – str. 24/obr. 36
 • Základní stavbu mozku – str. 24 v textu a na str. 25 velký obrázek
 1. Zapište zápis – ZDE
 2. Posílací úkol: Pracovní sešit str. 11/cv. 22 a 23 – podle učebnice. Nafocený úkol zasílejte do 5.11. 15:00

 

23.10. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Oběhová soustava

Cíl: znát základní stavbu oběhové soustavy, pochopit rozdíly ve stavbě u jednotlivých skupin obratlovců

 1. Na str.20 v učebnici si pozorně pročtěte text k oběhové soustavě a prohlédněte obrázek č. 27
 2. Přečtěte si také zápis, zapište do šs. V zápise najdete odkazy na krátká videa, která doplňují učivo o oběhové soustavě. Zápis – ZDE.
 3. Odesílací úkol není.
 4. Během prázdnin si dejte dohromady zápisy a poznatky o tělních tekutinách a oběhové soustavě – v listopadu bude testík.

 5. Podpora, dotazy – během aktuální vyučovací hodiny, 8.A 1. h., 8.B 2. h.

 Přeji hezké podzimní prázdniny, Lucie Karasová.

 

20.10. 2020

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Tělní tekutiny, opakování – strunatci, povrch těla, kostra

Cíl: vědět, jaké má krev složení a jaké plní funkce

Hodina proběhne online

 1. Na str. 19–20 v učebnici si pozorně pročtěte složení krve a doporučuji zhlédnout toto výukové video: ZDE
 2. Zapište si do šs zápis – ZDE
 3. Vyplňte a odešlete online test   
 4. Odesílací úkol je výše uvedený test – do 20.10. 18:00

 

 

16.10.

Téma: Základní činnosti těla

Učivo: Dýchací soustava obratlovců

Cíl: pochopit rozdíl mezi dýchání žábrami a plícemi

 1. Mezi základní projevy života patří dýchání. Příjem kyslíku do těla je zajištěn orgány dýchací soustavy. Mihule, paryby, ryby a larvální stadia obojživelníků dýchají žábrami kyslík rozpuštěný ve vodě. Dospělí obojživelníci, plazi, ptáci a savci mají plíce, kterými přijímají vzdušný kyslík.

Přečtěte pečlivě text na str. 18–19.

Pro zájemce informace navíc o dýchání žábrami - https://www.youtube.com/watch?v=JwgiUEQDgMo&ab_channel=V%C4%9Bdeck%C3%A9Kladivo

 

 1. Zapište zápis – ZDE a prohlédněte v něm vložené obrázky stavby plic. Plíce a dýchací cesty jsou stručně popsány. Popis plic a plicních váčků se naučíte.
 2. Příští týden v rámci vaší následující vyučovací hodiny (rozvrh se připravuje, upřesníme) bude zadán aktivní odkaz na online test z učiva o strunatcích, povrchu těla a kostře.

Možno procvičit:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2092 - strunatci

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2013 - kůže

 1. Podpora, dotazy – během aktuální vyučovací hodiny, 8.A 1. h., 8.B 2. h.

 

 

 

13.10.

Téma: Zpracování potravy

Učivo: Trávicí soustava

Cíl hodiny: Porozumět funkci částí trávicí trubice

 

 1. Prohlédnete si všechny tři obrázky a zaměříte se na trávicí soustavu. Ta je vybarvena zelenou barvou. Všimněte si i uložení ostatních orgánů – srdce, ledviny.

obr.1 - vnitřní orgány ryb - ZDE

obr.2 - vnitřní orgány obojživelníků - ZDE

obr.3 - vnitřní orgána ptáků - ZDE

(Obrázky převzaty z interaktivní učebnice Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus, 2005)

 1. V učebnici na str. 16 prohlédněte trávicí soustavy ryb a ptáků. Zde jsou vyobrazeny zvlášť – bez jiných orgánových soustav v těle.
 2. Zapište zápis do šs – ZDE
 3. V pracovním sešitu na str. 6/ ve cv. 12 vybarvěte a popište podle učebnice pouze trávicí soustavu ptáků a savců.
 4. Posílací úloha není.
 5. Zítra ve vaši hodinu budu na telefonu a mailu k dispozici od 8:55 – 9:40.