E- výuka 2020-2021

Výchova k občanství - NOVÉ

Publikováno: 5.2.2021 Autor(ka): Jarmila Hlaváčová

Středa 21. 4. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Moje kvality

Cíle/výstupy: - přemýšlí o svých kvalitách

 

Středa 14. 4. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - zjistí, kolik stojí středoškolské vzdělání

Připravte si k diskusi rozpočet, který jste měli propočítat k středoškolskému studiu.

 

Středa 7. 4.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - uvědomí si finanční náklady na studium

Zadání: /files/editor/23/Vzdelani-je-investici.pdf

 

Středa 31. 3. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - vysvětlí, co obnášejí různé profese a jaké vzdělání je třeba k tomu absolvovat

 

Středa 24. 3. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - vysvětlí, jak vnímá roli peněz při volbě povolání

 

Středa 17. 3. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání - Základní hodnoty a priority

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - rozpoznává své hodnoty a priority

 

Středa 10. 3. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - charakterizuje své nejdůležitější osobnostní kvality

 

Středa 3. 3. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: rozpozná své slabé a silné stránky

 

Středa 24. 2. Online hodina v 11.50 hod.

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní perspektivy

Cíle/výstupy: - charakterizuje své nejdůležitější osobnostní kvality

                       - rozpoznává své slabé a silné stránky

 

Milí osmáci,

od tohoto týdne se zase po delší době budeme pravidelně setkávat v předmětu Výchova k občanství. Budeme si povídat o vašich plánech do budoucna.

Středa 17. 2. Online hodina podle rozvrhu v kalendáři v Teams v 11.50 hod

Téma: Volba povolání

Učivo: Životní cíle a plány

Cíle/výstupy: - vyjádří svoji představu o vlastní budoucnosti

                       - stručně charakterizuje své nejbližší životní cíle a plány