E-výuka 2021-2022

Český jazyk 7.A

Publikováno: 18.11.2021 Autor(ka): Jarmila Hlaváčová

Čtvrtek 27. 1. 2022 online hodina ve 12.00 hod.

Připravte si vyplněný pracovní list - Procvičení slovesných tvarů a určení přísudků ve větách ke společné kontrole.

Těším se na vás. JH

 

26. 1. 2022

Na dnešek jsem pro vás připravila pracovní list na procvičení přísudku. Pokud máte možnost, úkol si vytiskněte a vložte do školního sešitu. Ušetříte si tím přepisování. Ve čtvrtek bychom měli mít online hodinu, tak bychom si přísudky zkontrolovali spolu. Své řešení mi neposílejte.

/files/editor/23/2_Prisudek-procviceni.pdf

 

25. 1. 2022

Český jazyk - mluvnice

Děti, vzhledem k situaci, která vznikla po lyžařském výcviku, budeme tento týden pracovat formou distanční výuky. Jednou se uslyšíme v online hodině (termín upřesním) a dvakrát dostanete písemný domácí úkol prostřednictvím e-výuky.

Učebnice: str. 69 - Předložky - růžová tabulka (opsat) a písemně vypracovat do školního sešitu cv. 2 na str. 69.

 

18. 11. 2021

Dnes se na hodinu literatury sejdeme v 11. 50 hod. na teamsech

Téma: Román

Cíl: Poznává literární druhy a žánry

Připravte si Hravou literaturu na str. 7

 

19. 11. 2021

Český jazyk - mluvnice 2. vyučovací hodina 8:55

Téma: Odvozování podstatných jmen

Cíl: odvozuje názvy osob, věcí, míst, vlastností, dějů

Připravte si učebnici, pracovní a školní sešit.