E-výuka 2021-2022

Dějepis

Publikováno: 18.11.2021 Autor(ka): Naděžda Červenková

Téma: Románský sloh

Cíl: Rozpoznat znaky románské kultury

Úkol: Seznámit se se znaky románské kultury 

 

https://youtu.be/tkjJQrCiTwA  prohlédnout prezentaci zapsat krátké poznámky

 

https://youtu.be/qq7x5-ngyuo  pustit si dokument

 

Odpovědět na otázky. Odpovědi si zapište do sešitu.

 

ZJISTI na internetu nebo třeba z knih 

 

 1. komu je zasvěcena rotunda na hoře Říp.

 

  1. kde nejblíže tvému bydlišti se nachází nějaká románská památka

 

  1. zda lidé v době románské jedli brambory

 

 

 

 

Krátký test na závěr:

 

  1. Hlavním znakem románského slohu je

 

 

  1. rotunda je