ZÁŽITKOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE v Bavorsku 2019

Publikováno: 19.6.2019 Autor(ka): Iva Břendová

Projekt vychází z nově navázané spolupráce mezi ZŠ Březnice a THW-Jugend Bayern e.V. (spolek místní mládežnických skupin v Bavorsku).

V rámci nově navázaného česko-německého partnerství se podílíme na trinacionálním projektu s názvem „Žijeme a prožíváme společně“.

Jedná se o zážitkový týden v bavorských Alpách u jezera Spitzingsee v termínu 25. – 30. srpna 2019 pro skupinu dětí ve věku 13 - 16 let. Projekt se ponese v týmovém duchu a za použití zážitkově pedagogických metod.
Do projektu jsou zahrnuti účastníci z Česka, Německa a Itálie s doprovodem. Účastníci budou během pobytu společně prožívat nejrůznější nastolené situace, tvořit, pracovat např. na stavbě voru a hrát hry pod vedením zkušeného zážitkového pedagoga za podpory celého organizačního týmu. Pomocí zvolených metod a aktivit by si měli mladí lidé k sobě najít cestu a utvořit jeden tým i navzdory jazykové bariéře.

CÍLE:

  • rozvoj osobních, sociálních a interkulturních kompetencí
  • odbourávání předsudků
  • rozvoj empatie a kreativity
  • převzetí zodpovědnosti
  • vytváření spolupráce a vztahů
  • rozvoj schopnosti zvládání konfliktních situací
  • rozvíjení schopnosti sebereflexe

Důležitou roli hraje vzájemná komunikace mezi všemi zúčastněnými. Komunikace bude probíhat v angličtině a němčině s použitím rukou a nohou. V případě potřeby budou k dispozici jazykoví prostředníci/tlumočníci.

Termín: ne 25. - pá 30. 08. 2019

Účastníci: 7 dětí ve věku 13+ (7. a 8. ročník)

Doprovodné osoby: Mgr. Martin Zárybnický - zarybnicky@zsbreznice.cz, Mgr. Martina Matějková - externí

Cena: účastnický poplatek 120€, cesta 2.450 Kč (celková částka bude snížena o příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti)

Žádost o příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti byla podána k 31. březnu 2019 a schválena v plné výši. Česko-německý fond budoucnosti podpoří projekt finanční částkou do 50% celkových nákladů na cestu, pojištění a pobytové náklady českých účastníků a honorář doprovodných osob.

 

logo Fond

 

Bližší informace k dispozici u koordinátorky projektu.

Koordinátorka projektu: Mgr. Iva Břendová - brendova@zsbreznice.cz.