3. A

Dotazník

Publikováno: 8.4.2021 Autor(ka): Martina Burianová

Za účelem dodržení všech opatření pro realizaci rotační výuky prosíme rodiče žáků 1. až 5.A o vyplnění krátkého elektronického dotazníku (k zájmu o účast na prezenční výuce, zájem o stravování, zájem o školní družinu apod.). Prosíme Vás o vyplnění do pátku 9. dubna do 10:00 tak, abychom pro tyto žáky měli vše v pondělí 12. 4. připravené. Bližší informace opět poskytnou třídní vyučující na virtuálních třídních schůzkách. Dotazník je přístupný pod odkazem: ZDE