3. B

Návrat žáků od pondělí 12. dubna

Publikováno: 7.4.2021 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

     ve středu 7. ddubna jsme obdrželi dokumentaci a pokyny k návratu žáků 1. stupně do škol od pondělí 12. dubna 2021. Na základě pokynů MŠMT platí, že:

1. K návratu dochází pouze u žáků 1. stupně v systému rotační výuky. Žáci 2. stupně prozatím pokračují v systému distanční výuky.

2. Od pondělí 12. dubna do pátku budou chodit žácí tříd 1. až 5. A. Žáci 1. až 5. B se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně. V dalším týdnu se třídy vymění.

3. Podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce ve škole je testování samoodběrem ve škole (provádí žák sám, případně s asistencí dospělé osoby - pedagogický pracovník, rodič). Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtrtek). Žák (případně rodič) jde  po příchodu do školy rovnou do třídy, ve které testování probíhá. Po testování se jdou žáci pod dohledem paní učitelky převléknout a přezout. 

4. Pro všechny žáky přítomné ve škole bude zajištěno školní stravování (obědy), pro žáky 1. až 3. ročníku školní družina. Skupinky budou muset být pro veškeré aktivity (výuku i družinu neměnné). Žáci, kteří se účastní výuky distančně si mohou odebírat dotovaný oběd ve výdejním okénku ve dvoře školy. Bez platného testu nemohou k výdeji využít školní jídelnu.

Ranní družina je provozována od 7:00 mimo dny testování, tedy v úterý, středu, pátek. V testovací dny (pondělí a čtvrtek) žáci přichází v 7:15 rovnou do třídy. Odpolední družina je v provozu každý den do 15:30. Omlouváme se, ale z kapacitních a provozních důvodů nedokážeme ŠD nabídnout žákům 4. a 5. ročníku.

5. Žákům, kteří se nebudou účastnit výuky z důvodu odmítnutí testu, bude omluvena absence. Těmto žákům však nebude dále poskytována distanční výuka dosavadní formou. Informace k případným alternativám a konzultacím Vám poskytneme na třídních schůzkách a prostřednictvím dodatečných sdělení.

6. Pro velké množství informací proběhnou pro rodiče žáků 1. až 5. A v tomto týdnu třídní schůzky v aplikaci TEAMS. Zde se Vám pokusíme předat potřebné informace a poskytnout prostor pro dotazy. Předpokládaný termín je již VE ČTVRTEK 8. dubna v odpoledních hodinách. Pro rodiče, kteří se nebudou moci  online schůzek účastnit, připravíme jednotlivé informace a možnosti konzultací. Pro rodiče ostatních tříd budou naplánovány třídní schůzky v dalším týdnu.

7. Za účelem dodržení všech opatření pro realizaci rotační výuky prosíme rodiče žáků 1. až 5.A o vyplnění krátkého elektronického dotazníku (k zájmu o účast na prezenční výuce, zájem o stravování, zájem o školní družinu apod.). Prosíme Vás o vyplnění do pátku 9. dubna do 10:00 tak, abychom pro tyto žáky měli vše v pondělí 12. 4. připravené. Bližší informace opět poskytnou třídní vyučující na virtuálních třídních schůzkách. Dotazník je přístupný pod odkazem: ZDE

     Milí rodiče, chápu, že je pro Vás a Vaše děti situace velmi náročná. Situace je často nepřehledná, informace přichází na poslední chvíli. Přesto Vás prosím o trpělivost. Snažíme se dnes všechna opatření zpracovat,nastavit a uvést do praxe. Informace rozdělíme podle priorit a připravíme je pro Vás ve srozumitelné formě. Vaše dotazy jsou vítány a pokusíme se je všechny co nejdříve zodpovědět. Chci Vás současně ubezpečit, že návrat prvních žáků zvládneme. Testování se pokusíme realizovat co nejohleduplněji, jsme schopni zajistit hygienické požadavky i výuku. 

     Děkujeme za pochopení!

Vše k testování najdete v sekci Třídy a kabinety - Informace COVID 19 (https://www.zsbreznice.cz/tridy-a-kabinety/informace-covid-19/informace-k-testovani-zaku-informace-navody-videa.3224 ).