3. B

online výuka AJ Nosková

Publikováno: 7.11.2021 Autor(ka): Anežka Noskova

Milé děti, vážení rodiče,

zde je odkaz (klikněte na slovíčko odkaz) na připojení se k pondělní online hodině od 10:00.

V případě potřeby pište na Teams nebo na e-mail noskova@zsbreznice.cz.

 

Anežka Nosková