5. A

Workshop společnosti META

Publikováno: 18.9.2022 Autor(ka): Markéta Duspivová

Téma: Tolerance odlišností, žáci s odlišným mateřským jazykem.