6. A

Projektový den - zemětřesení v TECHAKu

Publikováno: 19.1.2022 Autor(ka): Marie Hrubá

V úterý 18.1.2022 navštívili žáci TECHAK v Březnici, kde pro ně byl připraven několikahodinový program zaměřený na seizmickou činnost - bádání, konstruování, apod.