6. B

Možnost sponzoringu dětí v rámci SRPŠ

Publikováno: 1.11.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

     ne každý má možnost nebo chuť podpořit akce SRPŠ vlastní dílem. Pokud však rodiče nemají čas nebo si nevěří v případě rukodělných výrobků, pečení na jarmárky spolku apod., mohou podpořit děti a jejich aktivity finančním příspěvkem. Sponzoring nemusí být vždy o velkých částkách. Přispět lze anonymně, lze však získat i potvrzení o finančním daru a uplatnit jej v rámci nákladů.

     Potřebujete-li více infomací, lze se obrátit na zástupce SRPŠ při ZŠ Březnice. Dotazy lze zasílat také e-mailem na paní předsedkyni Veroniku Nejedlou.

     Číslo účtu spolku je 2100496110/2010.

     Veškeré finanční prostředky jsou využity ve prospěch žáků školy (podpora kulturních akcí, nákup her, vybavení na zájmové kroužky aj.).

     Děkujeme za Vaši ochotu, podporu a pomoc!