7. B

Školní řád ZŠ Březnice

Publikováno: 25.10.2021 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, 

      ředitel Základní školy Březnice vydává nový školní řád. Řád je, po schválení školskou radou dne 29. září 2021, platný od 30. září 2021. Žádáme Vás o seznámení se s aktuálním zněním. Pro přehlednost připojujeme také výtah upravených pasáží řádu.