8. A

Protidrogová prevence ve spolupráci s Policií ČR a Vězeňskou službou ČR

Publikováno: 27.3.2022 Autor(ka): Lucie Karasová

29. 3. 2022 se uskuteční pro žáky 8. tříd 1. část projektu věnovaného protidrogové prevenci. Projekt probíhá pod záštitou Policie ČR a Vězeňské služby ČR a celkem má tři části. Součástí projektu jsou besedy se zástupci zmiňovaných institucí, setkání s vězni formou videorozhovoru na základě dotazů předem vytvořenými žáky (nejde o online setkání) a exkurze.