9. B

 Rozvrh hodin 9.B školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče, milí žáci,

       školní rok 2021/2022 zahajujeme ve škole ve středu 1. září 2021. 

9. ročník zahajuje první den v 8:00 a končí v 9:00 (v 8:00 proběhne testování žáků).

První den žáci přichází k úvodnímu testování vchodem určeným pro 2. stupeň. Žáci se v první den nepřevlékají a nepřezouvají a po příchodu odchází rovnou do své kmenové třídy, ve které bude probíhat testování. Další termíny testování jsou určeny na 6. a 9. září 2021.

Při vstupu do školy si všechny osoby řádně dezinfikují ruce. Ve společných prostorách žáci nosí ochranu dýchacích cest. Po otestování (při negativním výsledku testu) mohou žáci po usazení na své místo ve třídě ochranné prostředky odložit.

Třídní schůzka je naplánována na 23. 11. 2021 od 15:30 (od 16:00 proběhne setkání zástupců středních škol s rodiči a žáky ve školní jídelně).

V další dny školního vyučování žáci přichází určeným vchodem, v šatnách se převlékají a přezouvají. V jednotlivých předmětech budou vyučujícími poučeni o bezpečnosti chování a o znění řádů v odborných učebnách. Vyučující žákům sdělí požadavky na odpovídající učební pomůcky (zejména sešity, pracovní sešity, výtvarné potřeby apod.) a nezbytné vybavení. Žáci budou mít následně čas si vše pořídit a zakoupit.

V souvislosti s řádnou evidencí žáků podle školského zákona, s nutností funkční komunikace a také vzhledem k opatřením COVID Vás, rodiče žádáme, abyste nám neprodleně nahlásili veškeré změny v kontaktech, základních údajích (změny jmen, adresy aj.)!

Děkujeme.

Veškeré ostatní informace a dokumenty budeme průběžně zveřejňovat především v sekci Třídy a kabinety a v sekci Aktuální školní rok.

Informace k očkování dětí starších 12-ti let u MUDr. J. Roubíka naleznete ZDE.

Třídní učitel

Mgr. Jarmila Hlaváčová Vedoucí klubu mladého diváka, jazykové korektury, koordinátor kulturních akcí

Konzultační hodiny
úterý 7:00-7:45 úterý 14:00-16:00

Kalendář akcí