Aktualizovaný manuál MŠMT a dopis pana ministra

Publikováno: 28.5.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

     v příloze připojujeme aktualizovaný manuál MŠMT a dopis pana ministra R. Plagy. Mezi zásadní změny patří:

  • s žáky je možné chodit mimo areál školy (za dodržení pravidel - str. 7 a 8.),
  • do skupiny žáků 1. stupně lze dodatečně zařadit žáka (skupiny však zůstávají neměnné a nadále platí počet max 15 osob),
  • žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost za účelem konzultace, setkání s vyčujícím, socializace, vyzvednutí potřeb, odevzdání učebnic a předání vysvědčení (informace k docházce žáků 2. stupně pro Vás nyní připravujeme). 

     V případě dotazů se obraťte na své třídní vyučující.