Informace k táboru LÉTOVÁNÍ

Publikováno: 15.6.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče.

LÉTOVÁNÍ se uskuteční v termínu od neděle 26. 7. 2020 do pátku 31. 7. 2020. Jako každý rok v penzionu U Jandů. penzion-a-restaurace-u-jandu@hotel.cz.

Informace k pobytu:

  • pobyt zaplatit do konce června na účet školy (připište prosím Létování a jméno žáka), nebo hotově v kanceláři školy
  • odjezd v neděli 26. 7. 2020, sraz před školou v 10 hodin (autodopravu zajišťuje pan Martin Ptáček)
  • příjezd před školu v pátek 31. 7. 2020 mezi 17. až 18. hodinou
  • pobyt začínáme nedělním obědem a končíme páteční odpolední svačinou
  • zajištěno celodenní stravování a pitný režim
  • program pobytu se bude odvíjet od aktuálního počasí (tvořivé činnosti, sportovní aktivity, páteční výlet na hrad Klenová)
  • personální obsazení: N. Červenková, O. Kotrbatá, L. Blahnová, I. Švejdová, Šafránková a zdravotní sestra K. Váchová

 Při odjezdu rodiče odevzdají:

  1. Souhlas s poskytováním údajů.
  2. Lékařský posudek. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje doložení posudku vystaveného v roce konání akce. V každém případě nesmí být platnost posudku kratší než do konce pobytu. Stačí kopie.
  3. Kartička zdravotní pojišťovny. Stačí kopie.

Všechny doklady prosím do obálky nadepsané jménem dítěte.

Všechny léky, které děti užívají, prosím předat zdravotní sestře včetně rozpisu jejich užívání.

Ke stažení přikládáme následující soubory a informace:

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezony letní dětské rekreace 2020.

Souhlas s poskytováním údajů.

Způsobilost žáka - lékařský posudek.

Seznam věcí.

Informační schůzku v letošním roce svolávat nebudeme. Případné informace Vám poskytne Naďa Červenková 605 811 567  nadezda.cervenkova@zsbreznice.cz.