Klavír pro žáky

Publikováno: 4.6.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

       V květnu byl instalován do prostor u atria školy klavír. Po vyčištění a ladění je nyní k dispozici nejen pro školní akce, ale také žákům školy v době přestávek. Stává se tak druhou klidovou zónou pro žáky školy. Hrát na něj může kdokoliv, kdo má chuť si kultivovaně vyzkoušet hru na klavír, zahrát ostatním k poslechu nebo trénovat své hudební dovednosti.

       Finanční prostředky spojené se pořízením poskytl spolek rodičů a přátel školy (použita byla část výtěžku z dobročinného bazaru). Za podporu děkujeme!

       Zakoupený klavír byl vyroben po roce 1870. Má klaviaturu ze slonoviny a využívá tak zvané vídeňské mechaniky.

 Zajímavosti o tzv. „vídeňské mechanice“ klavíru:

  1. Silbermann vytvořil středoněmeckou školu klavírního stavitelství po roce 1750, která se rozšířila do Anglie i Vídně. Dochází k ustálení mechaniky nazývané „vídeňská“. Tyto klavíry používaly ve svých nástrojích mechanikový rám, zasunutý do spodního prostoru pod strunami. Dusítka jsou v rámu sdružena tak, že se celý při sešlápnutí pravého pedálu zvedá. Kladívka tlučou na struny zespodu. Jde o nadzdvižení zadní části klávesy, která je opatřena regulovatelnou mosaznou vidlicí. Násadka kladívka je spojena s vidlicí, přičemž konec násadky bývá obalen tuhou jelení kůží. Kladívko tak stoupá ke strunám a vypouštěč je vlivem pružinky přitlačován k ložisku násadky.

Vídeňská mechanika byla výhodná pro poměrně lehký a pružný úder a sloužila jako vyjadřující prostředek skladeb Haydnových, Weberových i Mozartových. Dnes je již spíše raritou.