Návštěva památníku Vojna

Publikováno: 9.11.2022 Autor(ka): Zuzana Klimova

Žáci 9.ročníku měli možnost prohlédnout si místa spojená s druhou světovou válkou a děním v ČSR v 50.-60.letech

V rámci aktuálně probíraného učiva ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se žáci 9.ročníku vypravili na tři historicky významná místa v blízkosti Březnice. Výjezd, který proběhl 3.11.2022, byl koncipován jako výprava za historií během druhé světové války a krátce po ní. Chronologicky jsme však postupovali v čase zpět, kdy nejprve jsme zavítali na památník Vojna. Žákům se zde věnovala zaměstnankyně Hornického muzea Příbram, která velmi poutavě představila památník Vojna, který sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Po velmi hlubokém zážitku jsme se přesunuli na Slivici, kde měli žáci připravené vypravování o poslední bitvě druhé světové války v Česku. Došlo k ní tři dny po německé kapitulaci, 11. a 12 května 1945. Často se o ní mluví jako o poslední bitvě v Evropě. Celý dějepisný výjezd jsme zakončili v památníku Lety. Žáci sami  popsali pohnuté dějiny tohoto místa, kde v letech 1942 - 1943 fungoval protektorátní tzv. cikánský tábor. Bylo to jedno ze dvou míst (druhý tábor byl v Hodoníně u Kunštátu), kde byly nuceně koncentrovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů před transportem do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Auschwitz II – Birkenau. Samotné budovy tábora byly po posledním hromadném transportu ještě v roce 1943 srovnány se zemí a vypáleny.  Za dobu své existence (srpen 1942 – srpen 1943) prošlo letským táborem zhruba 1 300 mužu, žen i dětí. Je jisté, že celkově zemřelo v Letech 326 osob, většinu obětí tvořily děti. Žáci tak měli možnost prohlédnout si místa, kde proběhly hrůzy dob válečných a poválečných.  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies