Obnova sportovní infrastruktury školy

Publikováno: 15.3.2023 Autor(ka): Miroslav Bělka

Po předchozích etapách modernizací - školní jídelny a odborné učebny chemie - byl v říjnu 2022 zahájen projekt Obnova sportovní infrastruktury ZŠ Březnice. Jeho hlavním předmětem jsou oprava a výměna sportovního povrchu obou školních tělocvičen o rozlohách 299,1 m2 a 225,1 m2.
Projekt probíhá za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Celkový náklad akce činí 3.466.118,81,- Kč, z čehož dotace ministerstva čítá 2.041.379,- Kč. Spoluúčast školy byla podle jejích možností stanovena na 700.000,- Kč. Zbylou částku poskytne zřizovatel, město Březnice, který je současně žadatelem finanční podpory.

V rámci výběrového řízení byla vybrána společnost DEVA, s. r. o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu.

Hlavní podmínkou využití dotační výzvy (č. 1/2022/117D8220) a poskytnutí dotace byla realizace prací v termínu říjen 2022 – červen 2023. Toto kritérium však bohužel vyloučilo možnost využití letních prázdnin pro stavební práce a vede k přerušení provozu obou hal v průběhu letošního školního roku. Realizaci akce příliš nepřispívá ani tristní situace na trhu s materiály.
Další odkládání rekonstrukce však ředitelství školy odmítlo. Primárními důvody rozhodnutí byla nejen příležitost finanční dotace, bez které by rekonstrukci nebylo možné realizovat, ale také dlouhodobě havarijní stav podlahy v malé tělocvičně, která zde byla s malými opravami nepřetržitě používána od roku 1979. Původní podlaha byla již nerovná, narušená a zdegradovaná zatékáním vody. Dřívější technologie lepení parket do asfaltu navíc neodpovídala současným požadavkům na sportovní povrch ve školách - na pružnost podlahy při statickém i dynamickém zatížení. Původní podlaha a prkna starého bednění na obvodových stěnách byly proto v malé tělocvičně zcela odstraněny. Z důvodů opravy štuků, nové výmalby a lakýrnických prací bylo demontováno také veškeré vybavení (žebřiny, kladiny, hrazdy aj.). Vzhledem k celkovému zvýšení nové podlahy na provětrávatelných roštech došlo také k reinstalaci radiátorů centrálního vytápění. Dalším krokem byla instalace nových elektrorozvodů. Po zaizolování stávající podkladní betonové podlahy budou instalovány tepelná izolace a nová podlahová krytina společnosti HARO Sports. Jedná se o pružné rošty s nášlapnou vrstvou z masivního dřeva, určené pro školní tělocvičny a sportovní haly. Po celém obvodu tělocvičny budou do výšky 205 cm nově zbudovány protinárazové akustické mantinely, které již budou odpovídat novým nárokům na bezpečnost, minimální výšku a normovým hodnotám doby dozvuku. I ty pochází od německého dodavatele HARO Sports. Vsazeny budou také nové dveře do tělocvičny, kabinetu i do nářaďovny. V závěru prací v malé tělocvičně dojde ke zpětné montáži nářadí a dalšího vybavení tělocvičny.
V případě velké tělocvičny již došlo k výměně podlahy v roce 2008, avšak s výjimkou povrchového přebroušení svrchní vrstvy laku v roce 2014 byla i zde podlaha poškozena prakticky každodenním využíváním žáky i členy vnějších složek. Také zde se naléhavě objevovala potřeba opravy a ošetření. Nyní zde došlo k odbroušení veškerého laku, k přebroušení dřevěné krytiny a následně k novému lajnování a opakovanému přelakování. I v této tělocvičně proběhly kompletní malířské práce a instalace elektrorozvodů. V rámci projektu dojde u této tělocvičny také k montáži venkovních žaluzií, které by měly pomoci k zastínění slunečního svitu a členům vnějších složek poskytnout vhodnější podmínky pro sportovní činnosti a hry v odpoledních hodinách.
V budoucích letech je naplánováno také řešení akustických podmínek a modernizace mantinelů ve velké tělocvičně a dle potřeby instalace žaluzií u tělocvičny malé. Tato opatření jsou nyní mimo možnosti investora i příležitosti dotačního titulu.

Miroslav Bělka (ředitel školy)

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies