Přestavba parkoviště a chodníčku před základní školou

Publikováno: 13.7.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Ke dni 28. července 2020 byla dokončena přestavba parkoviště a chodníčku před základní školou.

Pracemi došlo nejen k navýšení kapacity parkovacích míst a rozšíření části pro pěší, ale také k odstranění bezpečnostních rizik a poškození způsobených dosavadním provozem. Výsledkem je nyní výrazně vyšší komfort pro uživatele, bezpečnost, ale také funkčnost v případě občanů se speciálními potřebami. Zásah jistě přispěl také k estetice okolí školní budovy.

Děkujeme firmě Josef Mázdra - Služby a mechanizace za provedení prací . 

Vedení města Březnice pak děkujeme za vyhovění žádosti o modernizaci, zajištění a financování akce!

Na níže uvedených fotografiích můžete zhlédnout výsledek i průběh prací.