Projekt ŽIJME AKTIVNĚ, JEZDĚME BEZPEČNĚ!

Publikováno: 9.3.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Základní škola Březnice, společnost WSM-Czech Republic, s.r.o. a Městská policie města Březnice připravuje projekt zaměřený na aktivní pohyb žáků a zaměstnanců školy s ohledem na bezpečnost v provozu. Cílem je podpořit využívání jízdních kol nejen k cestě do školy, současně však s ohledem na dopravní rizika ve městě a okolí.

Společnost WSM-Czech Republic, s.r.o. přichází s výjimečnou nabídkou darovat škole a instalovat v jejím areálu moderní přístřešek pro jízdní kola a vybudovat tak zázemí pro bezpečné uložení kol cyklistů. Vedení společnosti chce přispět nejen ke zkvalitnění podmínek výchovy, ale také podpořit aktivní život ve městě.

Na základě toho bude škola ve spolupráci s městskou policií zařazovat tematické dny věnované společným jízdám do školy – setkání na shromaždištích, volba bezpečných tras na cestách do školy a zpět, nácvik bezpečné jízdy v provozu, rozbor modelových situací, využívání reflexních prvků apod. Tyto aktivity budou přirozeně navazovat na běžnou výuku dopravní výchovy, ovšem pasovanou na podmínky ve městě a okolí.

Věříme, že projekt přispěje nejen k výše uváděným záměrům, ale povede k zapojení zaměstnanců školy, ke snížení množství automobilů v jejím areálu a třeba i k inspiraci širšího okolí a veřejnosti.

Osobně děkuji vedení společnosti WSM-Czech Republic, s.r.o. za vstřícný přístup a významnou podporu školy a také členům městské policie za zájem a ochotu podílet se na projektu.

Mgr. Miroslav Bělka