UK - den druhý

Publikováno: 21.5.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Do druhého dne na ostrovech jsme se probudili do vlídně vyhlížejícího jitra. Orchestr místních opeřenců a zahradních pěvců vítal slunný den. Vůně pečených toastů, ovocných marmelád, tradičního čaje a ranní kávy byly spolu s paprsky probleskujícími mezi mraky unášenými daleko nad vody moře příslibem krásného dne. Autobus nás vyzvedl na dvou místech (tzv. meeting pointech) a v usměvavých tvářích mladých cestovatelů bylo možné číst, že únava z dlouhé cesty je dávnou minulostí a že ji vystřídalo očekávání z dalších drobných dobrodružství. Klikatá silnice vedla poměrně rychle a pohodlně náš autobus mezi rozeklaná skaliska malebného Chedaru. Městečko proslulé výrobou světoznámého sýru se rozkládá pod členitými skalními stěnami. Právě ve zdejších jeskyních dozrává jedna z ikon zdejšího potravinářského umění. Ještě před cestou do útrob zdejších „rocks“ jsme však vystoupali na jejich vrchol. Pokochat se pohledem po zdejší krajině i pohledem na svahy poseté jarním kvítím můžete s námi na fotografiích pod článkem. Malý piknik zde byl odměnou za poctivý výšlap, který nám vehnal do tváří zdravou barvu a do úst mladších občas i jadrné počastování nápadu zdolat vrchol. Zazněly i otázky zkoumající duševní zdraví pedagogického doprovodu a slečny průvodkyně – i ty se však jako mávnutím proutku rozplynuly pod dojmem výhledů do krajiny rozprostírající se před námi.

Následná prohlídka zdejších jeskyní nás ohromila. Voda zde za tisíce let vytvořila úchvatné podzemní dílo. Příběhy spojené s osudy dávných objevitelů, rozloha i podoba magických prostorů, pohledy do jeskynních komínů, podzemních bazénů i projekce přibližující napínavé scény pravěkých předků ve druhé z navštívených jeskyní na nás udělaly skutečný dojem. Obtěžkáni novými zážitky, nakoupenými sýry a drobnými suvenýry jsme se neradi loučili s okouzlujícím městečkem.

Čekala nás však cesta do nedalekého Bristolu. Další skvostné místo a šperk z dílny britských architektů leží na řece Avon (řek s tímto názvem pocházejícím z dob starověkého Říma je na ostrovech nespočet), s lehkostí a hravou elegancí spojuje starou i moderní architekturu. Barevné vchody, lícové cihly, shluky komínů na sedlových střechách, jedinečná zákoutí a uličky neposlušně se rozbíhající všemi směry, vodní kanály poseté stovkami lodí a lodiček, to vše nabízí pestrou podívanou, která se prostě neokouká. Stejně pestrá je směsice obyvatelstva, nabízených pokrmů a zvuků v pulsujícím městě. Když se pak nad městem rozezní majestátní zvony místních katedrál, člověku běhá mráz po zádech. Nemenším zážitkem byla návštěva místních doků, muzea zachycujícího loďařství a především historického parníku. Těžké vůně starého dřeva, oleje a stísněných kajut nás přenesly zpět do 19. století. V útrobách lodi jsou výjevy věrně vyobrazující tehdejší život a ducha doby. Bristol se tak jednoznačně zařadil mezi nezapomenutelná místa naší cesty.