Závěrečné slovo ke konci školního roku

Publikováno: 28.6.2024 Autor(ka): Miroslav Bělka

Mílí rodiče, vážení čtenáři a drazí přátelé,

      školní rok 2023/2024 se chýlí ke konci a v době, kdy budete číst následující řádky již bude vyučování zcela ukončeno, vysvědčení rozdáno a škola bude žákům na příští dva měsíce letních prázdnin ukončena. Dny letošního školního roku plynuly doslova jako voda – byly to většinou dny klidné a průzračné, tedy dny, kdy se neustále něco dělo, ale vše se dařilo a ve škole bylo dobře. Přibylo však dní, kdy se pro výmoly a překážky voda čeřila a divoce pěnila, ba i dní, kdy byla voda pro množství výzev a úkolů zakalená a dalo hodně práce ji udržet v pomyslném korytě s břehy vystavěnými ze školních pravidel, cílů vzdělávání, etiky a zdravých mezilidských vztahů a zejména ze zájmů žáků, pro které zde škola je. Rád bych proto nyní poděkoval všem, kteří se starali po celý rok o to, aby byla hladina klidná a vody všedního vyučování se nerozlily nekontrolovaně do okolí. Děkuji zejména pracovníkům naší základní školy! Ocenit však musím také výraznou podporu zřizovatele (města Březnice), pomoc rodičů a přátel školy, jejich zájem o spolupráci a o dialog při výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Děkuji místním spolkům a všem ostatním partnerům, bez kterých by byla naše práce mnohem složitější a šance na úspěch menší. Těšíme se, že v září se se všemi potkáme ve zdraví.

     Všem žákům přeji hezké prázdninové měsíce plné slunce, radosti a skvělých zážitků. Dospělým pak hezké letní dny a zasloužené dovolené.

      za kolektiv ZŠ Březnice Miroslav Bělka

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies