Aktualizované informace k docházce žáků 2. stupně a první týden

Publikováno: 5.6.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Součástí jsou informace k docházce v prvním týdnu. Rozvrh předmětů najdete v aktualitách jednotlivých tříd. V prvním týdnu není uveden 9. ročník z důvodu konání přijímacích zkoušek v pondělí 8. 6. 2020. Přílohou je Čestné prohlášní (viz. soubor na konci sdělení).

Vážení rodiče,

od úterý 9. června 2020 bude žákům druhého stupně umožněna osobní přítomnost ve škole.

VSTUP DO ŠKOLY A JEJÍ OPOUŠTĚNÍ

Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem. Vstup bude umožněn mezi 8:00 – 8:20 hod. Celá výuka bude probíhat ve skupinách v jedné učebně.

O dalších opatřeních (mytí rukou apod.) poučí žáky vyučující.

Po ukončení výuky se žáci nemohou ve škole zdržovat.

Vstup rodičům do školy je na základě opatření zakázán.

Žákovské skupiny mohou být maximálně patnáctičlenné. 

Vstup do školy a ukončení činností v pozdější čas jsou nastaveny z důvodu zamezení setkání s žáky prvního stupně.

ROZPIS VÝUKY na PRVNÍ TÝDEN

DEN

DATUM

ROČNÍK

 

Pondělí

-----

----

----

Úterý

9. června

6.

8:30 – 12:30

Středa

10. června

7.

8:30 – 12:30

Čtvrtek

11. června

8.

8:30 – 12:30

V době výuky budou mít děti čtyři vyučovací předměty (čj, mat, aj + jeden další předmět).

Zároveň nabízíme možnost konzultací pro žáky ostatních ročníků (kteří jsou přihlášeni k docházce do výuky).

Např.: Ve středu 10. června probíhá výuka v sedmém ročníku, takže žáci ostatních ročníků si mohou domluvit individuální konzultaci dalších předmětů ve škole (telefonicky či emailem přímo s vyučujícím).

STRAVOVÁNÍ

Činnost školního bufetu není povolena, prosíme Vás proto o vybavení žáka svačinou a nápojem. Obědy nejsou žákům druhého stupně z provozně hygienických důvodů nabízeny.

OSTATNÍ

V případě cesty do školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními a dále výše uváděným dokumentem Ochrana zdraví a provozu základních školy (najdete na www.zsbreznice.cz).

Žáci, kteří pravidla nebudou splňovat, nemusí být do školy vpuštěni. Toto současně platí pro všechny osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pro osoby vykazující příznaky daného infekčního onemocnění je určena místnost. Tohoto žáka je rodič povinen si po oznámení skutečnosti neprodleně vyzvednout.

Důraz bude ve škole kladen zejména na dezinfekci povrchů, úklid předepsanou formou, pravidelné mytí rukou. Žákům budou k dispozici virucidní mýdla, jednorázové ručníky a dezinfekce. Prosím Vás, pomozte nám poučit své děti tak, aby zejména desinfekční prostředky žáci používali s rozvahou a doporučeními tak, aby neohrožovali své zdraví.

VOLNO PRO ŽÁKY UDĚLENÉ ŘEDITELEM ŠKOLY

Dle rozhodnutí ředitele školy jsou na pondělí 29. a na úterý 30. června vyhlášené volné dny pro žáky školy.

Ohledně dalších dotazů se obracejte na třídní vyučující. 

 

V Březnici dne 05. 06. 2020                                                                        Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)

Přiložené soubory ke stažení