Aktuální informace pro 1. a 2. ročník od středy 18. listopadu 2020

Publikováno: 16.11.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Od středy 18. listopadu 2020 je umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníku základních škol

Pro vstup do školy žáci využívají hlavní vchod pro 1. stupeň (levý). Ten využívají také pro odchod, pokud nenavštěvují školní družinu. Účastníci školní družiny opouští školu hlavním vchodem u vrátnice (zde na ně obvykle čeká rodič či zástupce). Po vstupu žáci dodržují hygienická opatření.

Časy pro vstup třídních kolektivů (neplatí pro vstup do ranní družiny):

2. A v 7:20

2. B v 7:30

1. A v 7:40

1. B v 7:50

  • Žáci nebudou děleni do menších skupin - třída bude tvořit homogenní (nedělitelnou) skupinku nejen v době výuky, ale také v době stravování a školní družiny.
  • Školní jídelna bude v provozu. (Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.) Žáci mají nárok na dotovaný oběd. V provozu nebude školní bufet (svačinou žáka vybaví rodiče).
  • Školní družina bude v provozu v době od 7:00 do 16:00. 
  • Roušky budou v době přítomnosti žáků ve škole povinné i po dobu výuky
  • Povolen nebude zpěv ani výuka tělesné výchovy. V době výuky Tv budou vyučující chodit s žáky ven (s ohledem na počasí).
  • Ve třídách je doporučeno intenzivní větrání - doporučujeme toto zohlednit v případě odívání žáků
  • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy (pobyt žáků na čerstvém vzduchu je doporučen).

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)