Doporučení pro domácí výuku

Publikováno: 19.3.2020 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, 

        současná opatření neumožňují přítomnost žáků ve škole, ale ani nestanovují prázdniny. Žáci jsou povinni se vzdělávat. Proto škola poskytuje dálkovou cestou vzdělávání založené na domácí práci žáků (na https://www.zsbreznice.cz/skola/e-vyuka). Vyučující pravidelně zadávají úkoly, cvičení a práci, poskytují materiály, konzultace a metodickou podporu. Práce žáků je termínována, v případě delší doby trvání opatření bude i hodnocena. Prozatím je hodnoce na pouze stupněm výborně, a to na základě uvážení vyučujícího.

     Úkolem rodiče je pomoci s režimovým opatřením, motivací ke školní práci, zajistit dohled a podporu svých dítěte. Rodič nemá být učitel, je však nezbytné, aby dohlédl na průběžnou školní práci dítěte. 

Na druhém stupni je vzhledem k množství předmětů úprava následující:

K výchovám není práce momentálně zadávána, aby nezdržovala od základních předmětů.

 • Český jazyk, matematika a cizí jazyk jsou zadávány v pondělí, ve středu a v pátek.
 • Pro zeměpis a přírodopis je určeno úterý.
 • Dějepisu, chemii a fyzice je pak věnován čtvrtek.

Vyučující poskytují žákům i rodičům každý všední den konzultace, podporu – e-mailem, telefonicky, případně přes sociální sítě a další aplikace.

Dobré je dále respektovat:

 1. Každý všední den věnovat školní práci chvilku. Pozor, malé děti nevydrží pracovat hodinu či dvě v kuse. Lépe pomalu, ale pravidelně - více malých úkolů po kratší čas.
 2. Pracovat ideálně každý den ve stejný čas. I naše tělo a mozek mají své vnitřní hodiny a návyky. Režim a řád pomáhají, chaos kontrolovat nelze.
 3. Pracovat za plné pozornosti, ideálně na stejném místě. Odstraňte rušivé vlivy. Dohlédněte, aby se dítě učilo vsedě, nikoliv vleže, mělo dostatek světla. Není vhodné se učit přímo po jídle, se zapnutou hudbou apod.
 4. Každé dítě má jiný učební styl. Některé děti potřebují vidět, jiné slyšet, další dělat (namalovat, sestavit, rozebrat, modelovat, spojovat aj.). Nejlepších výsledků dosáhnou, pokud si přečtou, prohlédnou, napíší a pak Vám např. zkusí vysvětlit. Používejte pexesa, stolní a společenské hry, nechte dítě poslouchat pořady na rozhlasu, dělat on-line úkoly výukových portálů, luštit křížovky, číst knihy různého druhu. 
 5. Nezbytné je procvičování.Nejde o to se stále učit jen nové. Čas musí být věnován upevnění (trénuje se paměť k udržení informace a jejímu vybavení), dovednosti použít osvojené rychle, přesně a správně. Děti by si měly opakovat.
 6. Nenechávejte děti sedět celý den před displejem. Modré světlo vyčerpává nejen oči, ale otupuje mysl. 
 7. Dítě může učit Vás - je to zábava. Děti vědí spoustu věcí. Člověk se nejlépe učí tím, že něco vysvětluje a objasňuje druhým.Nechte své děti, ať Vám povědí o tématech z vlastivědy, dějepisu apod. Mohou procvičovat německá a anglická slovíčka i tak, že pojmenují věci a činnosti v domácnosti, při pohledu z okna, popisu obrázku. Není třeba je kontrolovat a opravovat, mnohdy stačí společně sdílený čas.
 8. Omezený je možná prostor pro výuku, nikoliv pro výchovu. I děti, nebo právě ony, se mají učit pružně reagovat na změny. Zapojte je do činností doma. Nejde jen o znalosti, děti si tak cvičí vůli, vytrvalost, učí se odpovědnosti za splnění úkolů, ale také nudit se a umět být sám, zabavit se. Činnostmi cvičí svou zručnost, poznávají souvislosti mezi věcmi.
 9. Pokud si nejste jisti, napište či zavolejte vyučujícím. Pracujeme a rádi Vám či žákům poskytneme konzultaci, radu, metodickou pomoc. Seznam pracovních e-mailů i většiny soukromých telefonních čísel najdete na:https://www.zsbreznice.cz/
 10. Tipy a informace k výuce dálkovou cestou najdete na:https://www.zsbreznice.cz/skola/e-vyuka/odkazy-k-procvicovani

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil!

 Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy)