Informace k doučování žáků

Publikováno: 10.9.2021 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

      v ZŠ Březnice bude od poloviny září do prosince roku 2021 probíhat doučování žáků. Cílem programu je pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem či riziky spojenými s distanční výukou v uplynulém školním roce. Doučování není v žádném případě zaměřeno na přípravu žáků na přijímací řízení apod. Žáky škola vybírá podle kritérií stanovených v národním programu. Rodiče těchto žáků budou školou písemně osloveni. Doučování bude probíhat pod vedením pedagogických pracovníků školy. Pomoci však mohou také dobrovolníci s odpovídající kvalifikací (V případě dotazů se lze obracet na ředitele školy - e-mail: reditel@zsbreznice.cz).

      S ohledem na individuální rozdíly může být u žáků rozdílný předmět i frekvence doučování. Pokud zákonný zástupce s doučováním svého dítěte souhlasí, měl by žák na doučování řádně docházet a aktivně se jej účastnit.

      Doučování se týká žáků prvního i druhé stupně a je pro všechny žáky bezplatné. 

      V případě dotazů se lze informovat u třídních učitelů či u školního psychologa. Informace jsou také veřejně přístupné na webových stránkách: https://doucovani.edu.cz/