Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Publikováno: 26.8.2021 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, milí žáci,

       školní rok 2021/2022 zahajujeme ve škole ve středu 1. září 2021. 

1. ročník zahajuje první den v 8:15 (za těchto podmínek je umožněn vstup žáků i dospělého doprovodu,). Testování prvňáčků proběhne až 2. září. 

2. - 9. ročník zahajuje první den v 8:00 a končí v 9:00 (v 8:00 proběhne testování žáků).

V první den žáci přichází k úvodnímu testování vchodem určeným pro 1. či 2. stupeň. Žáci se v první den nepřevlékají a nepřezouvají a po příchodu odchází rovnou do své kmenové třídy, ve které bude probíhat testování. Další termíny testování jsou určeny na 6. a 9. září 2021.

Při vstupu do školy si všechny osoby řádně dezinfikují ruce. Ve společných prostorách žáci nosí ochranu dýchacích cest. Po otestování (při negativním výsledku testu) mohou žáci po usazení na své místo ve třídě ochranné prostředky odložit.

Noví žáci přichází se zákonným zástupcem do kanceláře zástupce ředitele školy (Mgr. Martina Vaněčková). Zde si je vyzvedne třídní učitel.

V první školní den žáky vítají v lavicích třídní učitelé. Žáky v první den seznámí s:

  • pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví ve škole
  • pravidly vzhledem ke COVID-19
  • školním řádem
  • rozvrhem hodin
  • provozními informacemi (např. k přezouvání, stravování a další organizací spojenou se školní docházkou)
  • novým žákům budou předány dokumenty (souhlasy se zpracováním údajů dle pravidel GDPR)
  • ve vybraných ročnících rozdají klíčky k šatním skříňkám

Pro rodiče žáků 1. ročníku proběhnou v první den třídní schůzky. Dohled nad žáky budou v tuto dobu vykonávat paní vychovatelky.

Pro rodiče ostatních žáků budou třídní schůzky naplánovány v průběhu měsíce září.

V další dny školního vyučování budou žáci přichází určeným vchodem, v šatnách se převlékají a přezouvají. V jednotlivých předmětech budou vyučujícími poučeni o bezpečnosti chování a o znění řádů odborných učebnách. Vyučující žákům sdělí požadavky na odpovídající učební pomůcky (zejména sešity, pracovní sešity, výtvarné potřeby apod.) a nezbytné vybavení. Žáci budou mít následně čas si vše pořídit a zakoupit.

V případě problémů se žáci obrací:

  • klíčky od šaten (na třídního učitele, starší žáci na pana školníka)
  • čipy a karty ISIC (na třídního učitele, straší žáci na vedoucí školní jídelny P. Flíčkovou)
  • potvrzení o školní docházce (na účetní školy M. Šlapákovou - kancelář školy)

V souvislosti s řádnou evidencí žáků podle školského zákona, s nutností funkční komunikace a také vzhledem k opatřením COVID Vás rodiče žádáme, abyste třídním učitelům neprodleně nahlásili veškeré změny v kontaktech, základních údajích (změny jmen, adresy aj.)! Děkujeme.

Veškeré ostatní informace a dokumenty budeme průběžně zveřejňovat především v sekci Třídy a kabinety a v sekci Aktuální školní rok.