Informace o výskytu Hepatitidy A a opatřeních

Publikováno: 17.1.2019 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče,

     vzhledem k tomu, že se v kolektivu žáků 2. A Základní školy Březnice vyskytl případ onemocnění virovou žloutenkou typu A, proběhlo dne 16. 1. 2019 ve škole epidemiologické šetření. Na jeho základě byla ve škole dle rozhodnutí KHS Středočeského kraje (Rozhodnutí je přiloženo v souboru) okamžitě přijata preventivní opatření. Ta se liší podle stupně rizika. Prosíme Vás a Vaše děti o jejich respektování. Všichni pracovníci školy byli seznámeni se situací, riziky a opatřeními a seznámeni budou také žáci.

      Rodiče žáků, kteří byli v těsném kontaktu s nemocným a současně nebyli prokazatelně řádně očkováni proti Hepatitidě typu A, budou informováni telefonicky pracovníky KHS a současně jim škola zašle informace a pokyny. KHS zašle těmto rodičům také Rozhodnutí o lékařském dohledu. Tito žáci budou podrobeni lékařskému dohledu v délce 50 dnů od posledního kontaktu s nemocným. V rámci dohledu bude dítě vyšetřeno obvodním lékařem a budou provedeny odběry krve na vyšetření.

     Dětí, které byly v těsném kontaktu s nemocným, ale jsou řádně očkované proti Hepatitidě typu A, se tato opatření netýkají.

     Pro ostatní žáky školy a pracovníky školy platí opatření vydaná ředitelem školy na základě rozhodnutí KHS, a to zvýšená hygienická opatření (použití mýdla, jednorázových ručníků a desinfekce), zvýšená úklidová a hygienická opatření, opatření týkající se využívání sociálních zařízení pro skupiny žáků a preventivní a hygienická opatření v jídelně.

     Opatření se mohou dotknout úpravy organizace výuky (tělocviku aj.) a stravování, hygienických opatření. Zrušeny budou některé kulturní a sportovní akce.

     Vážení rodiče, je třeba zvýšené obezřetnosti v oblasti hygieny a respektování opatření, není však důvodu k panice. V případě naléhavých dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailů, v odůvodněných případech telefonicky (prosíme však o ohled na provoz a poslání školy).

 

Mgr. Miroslav Bělka