Kalendář ZŠ Březnice - NEZBEDOVÉ

Publikováno: 5.9.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

Milí žáci, vážení rodiče, drazí přátelé,

     žáci Základní školy Březnice vytvořili nástěnný kalendář pro rok 2019. Rozdělen je tematicky do čtyř ročních období. Veškeré kresby a malby i literární zpracování jsou dílem žáků školy (s výjimkou jedné básničky - zde je autorem pan učitel J. Trangoš). Kalendář vznikal několik měsíců pod vedením paní učitelky J. Hlaváčové.  Výsledek Vám z části odhalujeme v ukázkách - viz níže. Představen bude na třídních schůzkách (během nich bude zjišťován předběžný zájem pro zajištění počtu výtisků). Zakoupit jej bude možné v základní škole, a to v kanceláři školy u paní účetní M. Šlapákové, nebo v prostorách infocentra. Cena za jeden kus činí 140 Kč. Nákupem podpoříte žáky Základní školy Březnice.

     Osobně děkuji všem dětem a jejich blízkým, kteří se na tvorbě podíleli, panu učiteli za příspěvek a především paní učitelce Hlaváčové, která malý nápad na všestranné zapojení žáků a přispění školy ke společenskému životu ve městě proměnila ve skutečnost. Poděkování patří také Městu Březnice za záštitu a pomoc při distribuci. Za grafické zpracování děkuji paní Vlaďce Mrázkové, za tisk společnosti SAMBA centrum s. r. o.

     Dotazy ke kalendáři lze zasílat na e-mail: skola@zsbreznice.cz.

                                                                           ředitel školy